Wykłady trzeciego wieku

Data publikacji: 10 grudnia 2012
Herb Powiatu Tarnogórskiego

„Tradycje strzeleckie na przykładzie działalności Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach” to temat wykładu, który 3 grudnia wygłosił dla studentów Tarnogórskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku dr Krzysztof Gwóźdź. Spotkanie z dr.

„Tradycje strzeleckie na przykładzie działalności Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach” to temat wykładu, który 3 grudnia wygłosił dla studentów Tarnogórskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku dr Krzysztof Gwóźdź. Spotkanie z dr. Krzysztofem Gwoździem było okazją do zaprezentowania jednej z najstarszych organizacji gwarkowego grodu – Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach, które w tym roku zostało uhonorowane najwyższą nagrodą przyznawaną przez powiat tarnogórski – nagrodą „Orła i Róży” za „podejmowane działania na rzecz lokalnej społeczności z zakresu ochrony dziedzictwa kulturalnego, odnoszone sukcesy strzeleckie i związane z nimi działania na rzecz promocji Miasta Tarnowskie Góry, Powiatu Tarnogórskiego i regionu w kraju i za granicą”.
Wykład dra Krzysztofa Gwoździa przybliżył więc słuchaczom tegorocznych laureatów prestiżowej nagrody lokalnej „Orła i Róży” i pozwolił poznać historię założonej 13 marca 1780 r. przez dwudziestu mieszczan organizacji strzeleckiej, która została reaktywowana 15 lat temu. Kurkowe Bractwo Strzeleckie Tarnowskich Górach kontynuuje najlepsze tradycje bogatej przeszłości; angażując się w różnego typu przedsięwzięcia społeczno – kulturalne, krzewi wiedzę historyczną i włącza się w przedsięwzięcia charytatywne. Tarnogórskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie znane jest powszechnie mieszkańcom naszego powiatu z pochodu gwarkowskiego, na który także licznie przybywają Bracia z całej Polski i stanowią bardzo efektowną część tego uroczystego korowodu, na trwale zresztą wpisanego w obchody Dni Tarnogórskich Gwarków. Doktor Krzysztof Gwóźdź opowiedział także, że właśnie w tym czasie odbywa się coroczny strzelecki turniej królewski. Podczas tego wyjątkowego dla miasta święta, organizowane są także strzelania o tytuł Srebrnego Gwarka oraz o Szablę Hetmańską. Do tradycji należą już wystrzały armatnie oraz z różnych rodzajów broni na czarny proch, które stanowią wyjątkowa atrakcję dla uczestników święta gwarkowego miasta, a zwłaszcza dla najmłodszych mieszkańców i gości, zachwyconych wielkimi armatami i ciekawą historyczna bronią.
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach” liczy już 36 członków , w tym 8 honorowych. Co ciekawe jednym z członków honorowych został w 2010 roku przedstawiciel wywodzących się z naszego regionu Donnersmarcków – książę Guidotto Henckel von Donnersmarck, który przybył na Światowy Zjazd Tarnogórzan. Słuchacze Tarnogórskiego Stowarzyszenia – Uniwersytet Trzeciego Wieku mieli także okazję poznać przybyłych na wykład
przedstawicieli Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach: dra Leonarda Woźnicę – króla kurkowego 2009/2010 i Krzysztofa Koszkowskiego – sekretarza bractwa.
Wykładowca dr Krzysztof Gwóźdź pełni w Kurkowym Bractwie Strzeleckim w Tarnowskich Górach funkcję kasztelana, I wiceprezesa. Spotkanie z Bractwem Kurkowym pozwoliło studentom Tarnogórskiego Stowarzyszenia – Uniwersytet Trzeciego Wieku poznać historię bractw strzeleckich w Europie i w Polsce, ale przede wszystkim piękną kartę historii małej ojczyzny. Wykładowca musiał odpowiedzieć na wiele pytań dotyczących organizacji i finansowania, a także sposobów przyjmowania członków. Pewne jest, że był to kolejny wykład, który skłonił słuchaczy do zainteresowania się działalnością tego elitarnego ale bardzo oryginalnego stowarzyszenia pasjonatów historii, strzelania i tradycji. Wszystkim, którzy chcieliby przeczytać o dziejach Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich warto polecić artykuł dra Krzysztofa Gwoździa „Bractwo Strzeleckie w Tarnowskich Górach – wczoraj i dziś” opublikowany w „Montes Tarnovicensis”, numer 12 z 5 września 2003 roku.

Stanisława Szymczyk
sekretarz Tarnogórskiego Stowarzyszenia – UTW

Tarnogórskie Stowarzyszenie – UTW zaprasza 17 grudnia o godz. 16:30 do Tarnogórskiego Centrum Kultury na kolejny wykład , który wygłoszą: wicemarszałek Senatu RP Maria Pańczyk- Pozdziej, prof. dr hab. Krystyna Karczewska, prezes „Śląskiego Dzwonu Nadziei” Gabriela Horzela –Szubińska.

Call Now ButtonZadzwoń teraz