Powiatowa Rada Zatrudnienia

Data publikacji: 11 grudnia 2012
Herb Powiatu Tarnogórskiego

11 grudnia w Starostwie Powiatowym zebrała się Powiatowa Rada Zatrudnienia. Starosta Lucyna Ekkert podziękowała wszystkim członkom gremium, którzy pełnili swe funkcje w kadencji 2008 – 2012. Nowym, wybranym na posiedzeniu, przewodniczącym Powiatowej Rady Zatrudnienia został Mariusz Długajczyk, reprezentant Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach, a jego zastępcą: Zbyszek Klich, przedstawiciel NSZZ Solidarność Regionu Śląsko – Dąbrowskiego.

11 grudnia w Starostwie Powiatowym zebrała się Powiatowa Rada Zatrudnienia. Starosta Lucyna Ekkert podziękowała wszystkim członkom gremium, którzy pełnili swe funkcje w kadencji 2008 – 2012. Nowym, wybranym na posiedzeniu, przewodniczącym Powiatowej Rady Zatrudnienia został Mariusz Długajczyk, reprezentant Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach, a jego zastępcą: Zbyszek Klich, przedstawiciel NSZZ Solidarność Regionu Śląsko – Dąbrowskiego.
Powiatowa Rada Zatrudnienia jest organem opiniodawczo-doradczym Starosty w sprawach polityki rynku pracy. Do zakresu jej działania należy między innymi inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie; ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy; składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie.
Skład Powiatowej Rady Zatrudnienia:

Adam Chmiel – Powiat Tarnogórski
Jolanta Tuszyńska – Zastępca Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry
Klaudiusz Kandzia – Burmistrz Miasta Kalety
Kazimierz Flakus – Wójt Gminy Świerklaniec
Wiesław Olszewski – Wójt Gminy Zbrosławice
Mariusz Długajczyk – Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach
Leonard Woźnica – Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach
Jadwiga Kubisa – Wolny Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Tarnowskich Górach
Czesław Jata – Stowarzyszenie Kupców Tarnogórskich
Benedykt Kupny – Śląska Izba Rolnicza
Zbyszek Klich – NSZZ Solidarność Region Śląsko – Dąbrowski
Krzysztof Kurko – Rada OPZZ Województwa Śląskiego
Henryka Lesiak – Forum Związków Zawodowych Zarząd Wojewódzki

Call Now ButtonZadzwoń teraz