Pałac już prawie gotowy!

Data publikacji: 12 grudnia 2012
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Już niebawem dla miłośników sztuki, kultury oraz historii naszego regionu swoje podwoje otworzy Centrum Kultury Śląskiej. Ta samorządowa instytucja kultury mieścić będzie się w zabytkowym Pałacu Donnersmarcków w Nakle Śląskim. Remont pomieszczeń zamku dobiegł właśnie końca, a pracownicy firmy realizującej zadanie wprowadzają ostatnie poprawki. Otwarcie Centrum Kultury Śląskiej zaplanowano w pierwszym kwartale 2013 roku.

Już niebawem dla miłośników sztuki, kultury oraz historii naszego regionu swoje podwoje otworzy Centrum Kultury Śląskiej. Ta samorządowa instytucja kultury mieścić będzie się w zabytkowym Pałacu Donnersmarcków w Nakle Śląskim. Remont pomieszczeń zamku dobiegł właśnie końca, a pracownicy firmy realizującej zadanie wprowadzają ostatnie poprawki. Otwarcie Centrum Kultury Śląskiej zaplanowano w pierwszym kwartale 2013 roku. Inwestycję zrealizowano w ramach unijnego projektu pod nazwą „Centrum Kultury Śląskiej”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

Centrum Kultury Śląskiej będzie pełnić funkcje kulturalne w odniesieniu do Powiatu i całego regionu. Tworzyć będzie bazę kulturalną dla zadań w sferze kultury i wychowania. Ma także stanowić o atrakcyjności walorów turystycznych Powiatu, jako przykład architektury rezydencjonalnej znajdującej się w naszym Regionie, w ramach zespołu pałaców i zamków Świerklaniec – Rybna –Brynek – Kamieniec –Szałsza – Stare Tarnowice.

Celem projektu było utworzenie bazy dla działań kulturalnych, obejmujących zagadnienia z zakresu kultywowania kultury regionalnej Śląska. W strukturze Centrum planuje się prowadzenie działalności muzealnej, animacji kulturalnej, galerii sztuki oraz bazę konferencyjną. Zasadniczą część Centrum stanowić będą zadania edukacji regionalnej, prowadzone metodami warsztatowymi. Służyć temu mają ekspozycje związane z twórczością plastyczną, piśmienniczą, muzyczną, rękodzielniczą, rzemieślniczą mieszkańców Śląska. Działalność wystawiennicza obejmie część parterową obiektu. Piętro budynku ma zostać zaadaptowane na sale warsztatów kulturalnych
W ramach projektu zrealizowane zostały następujące działania :
Przebudowa budynku pałacu (część piwnic, parter i I piętro) wraz z infrastrukturą techniczną
Przebudowa budynku zamku wraz z infrastrukturą techniczną obejmuje w szczególności: przebudowę budynku zamku w kondygnacji parteru i I piętra wraz ze zmianą sposobu użytkowania z powierzchni zamkowych na wystawiennicze, muzealne i kulturalne, z podziałem na części:
­część A – funkcja wystawiennicza (parter, zachodnie skrzydło zamku),
­część B – funkcja warsztatów kulturalnych z zapleczem sanitarnym dla części A i B (I piętro, skrzydło zachodnie oraz główna paradna klatka schodowa wiodąca od kondygnacji piwnicznej do poddasza i winda osobowa),
­część C – funkcja muzealna – (parter i I piętro w skrzydle wschodnim)
­część D – budowa pomieszczeń technicznych wentylatorni na strychu.
Całkowita wartość projektu – 7 694 344,04 zł
Kwota dofinansowania – 4 834 248,29 zł
Wkład własny wraz z kosztami niekwalifikowanymi – 2 860 095,75 zł
Dofinansowanie do wkładu własnego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 453 850,60 zł

Call Now ButtonZadzwoń teraz