Konkurs ofert na zadania w dziedzinie edukacji publicznej

Data publikacji: 22 stycznia 2013
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej w 2013 roku. Celem konkursu jest wspomaganie rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży poprzez realizację zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

Oferty należy składać w następujących terminach:
– do 15 lutego 2013 roku – rozstrzygnięcie nastąpi do 15 marca 2013 roku,
– do 17 maja 2013 roku – rozstrzygnięcie nastąpi do 14 czerwca 2013 roku.


Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej w 2013 roku. Celem konkursu jest wspomaganie rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży poprzez realizację zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

Oferty należy składać w następujących terminach:
– do 15 lutego 2013 roku – rozstrzygnięcie nastąpi do 15 marca 2013 roku,
– do 17 maja 2013 roku – rozstrzygnięcie nastąpi do 14 czerwca 2013 roku.

Na realizację zadań ujętych w ofertach wyłonionych w ramach konkursu Zarząd Województwa Śląskiego przeznacza w 2013 roku kwotę 80 tys. zł. Więcej informacji TUTAJ.

Zadzwoń teraz