W „Chemiku” o ustawie śmieciowej

Data publikacji: 28 stycznia 2013
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Piotr Lubos – prezes Zarządu firmy REMONDIS w Tarnowskich Górach gościł 18 stycznia w Zespole Szkół Chemiczno – Medycznych i Ogólnokształcących. W auli „Chemika” wygłosił wykład na temat nowych zasad utrzymania czystości i porządku w gminach, które obowiązywać zaczną od 1 lipca 2013 roku.

Piotr Lubos – prezes Zarządu firmy REMONDIS w Tarnowskich Górach gościł 18 stycznia w Zespole Szkół Chemiczno – Medycznych i Ogólnokształcących. W auli „Chemika” wygłosił wykład na temat nowych zasad utrzymania czystości i porządku w gminach, które obowiązywać zaczną od 1 lipca 2013 roku.
Mówił między innymi o tym, że od 1 lipca 2013 r. zacznie funkcjonować nowy system pobierania opłat za wywóz śmieci, zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 13 września 1996 r. (Dz. U. 1996 r., nr 132, poz. 622), która weszła w życie 1 stycznia 2012 r. W praktyce jest to nowy podatek, określony przez ustawodawcę jako opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z tym cały system gospodarki komunalnej gmin zostanie gruntownie przebudowany. Głównym celem wprowadzenia tej ustawy jest uszczelnienie gospodarki odpadami, wzmocnienie systemu gospodarowania nimi, zmniejszenie ilości odpadów, w tym ulegających biodegradacji. Wprowadzane zmiany mają na celu dostosowania polskich przepisów dotyczących ochrony środowiska do wymogów unijnych. Samorządowcy narzekają na ich gwałtowność, jednak skala rozbieżności między Polską a resztą krajów Unii Europejskiej jeśli chodzi o świadome i odpowiedzialne gospodarowanie odpadami jest ogromna i tak naprawdę nie ma innej możliwości wprowadzenia zmian niż podjęcie natychmiastowych działań.

Wychodząc naprzeciw zmianom w polityce śmieciowej w naszym państwie Zespół Szkół Chemiczno – Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach ogłasza nabór do 1 klasy technikum ochrony środowiska w roku szkolnym 2013/2014.

Absolwenci tego kierunku zdobędą wiedzę na temat efektywnej utylizacji śmieci jak również zdobędą podstawy wiedzy na temat produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Zachęcamy do wizyty na stronie miasta Tarnowskie Góry, gdzie można zapoznać się z systemem gospodarki śmieciowej w gminie Tarnowskie Góry.

Tekst i organizacja spotkania: Jarosław Wesołek
ZSCH-MiO

Call Now ButtonZadzwoń teraz