Silne centrum kształcenia zawodowego

Data publikacji: 7 lutego 2013
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Propozycja Zarządu Powiatu, polegająca na połączeniu Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Wieloprofilowego Zespołu Szkół w jedno silne i prężnie działające Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, była głównym tematem spotkania z radami pedagogicznymi obydwu placówek, które odbyło się 5 lutego.

Nowe zapisy wprowadzone w ubiegłym roku do „Ustawy o systemie oświaty” dają organowi prowadzącemu możliwość łączenia szkół dla dorosłych i szkół prowadzących kształcenie zawodowe w zespół zwany „centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego”.


Propozycja Zarządu Powiatu, polegająca na połączeniu Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Wieloprofilowego Zespołu Szkół w jedno silne i prężnie działające Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, była głównym tematem spotkania z radami pedagogicznymi obydwu placówek, które odbyło się 5 lutego.

Nowe zapisy wprowadzone w ubiegłym roku do „Ustawy o systemie oświaty” dają organowi prowadzącemu możliwość łączenia szkół dla dorosłych i szkół prowadzących kształcenie zawodowe w zespół zwany „centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego”.

Powstał pomysł utworzenia jednej silnej placówki, która będzie kształciła w profilach zawodowych i będzie miała atrakcyjną ofertę edukacyjną. Koncepcja połączenia szkół jest propozycją, a finał tej sprawy zależeć będzie od państwa – podkreślała podczas spotkania starosta Lucyna Ekkert. – Centrum Kształcenia Ustawicznego i Wieloprofilowy Zespół Szkół to placówki działające w jednym budynku i wzajemnie się uzupełniające, stąd też z taką propozycją zwracamy się do państwa. W celu utworzenia jednego centrum konieczne byłoby rozwiązanie istniejących zespołów szkół lecz – co należy podkreślić – nie jest to likwidacja, lecz zmiana organizacyjna – mówiła starosta.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego poza kształceniem młodzieży i osób dorosłych mogłoby prowadzić kursy kwalifikacyjne a także doradztwo zawodowe.
Byłby to jeden silny podmiot, który służyłby pozostałym placówkom oświatowym w powiecie. Dodatkowo można by w ramach centrum utworzyć punkt doskonalenia zawodowego dla nauczycieli z naszego powiatu, który diagnozowałby potrzeby i organizował formy doskonalenia zawodowego – zaznaczyła Elżbieta Susek, naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego.

W szkole mógłby powstać również Powiatowy Ośrodek Egzaminacyjny, jeśli utworzylibyśmy tutaj silny ośrodek kształcenia zawodowego, byłaby szansa na podpisanie w tym zakresie umowy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną – mówił Marian Szukalski, członek Zarządu Powiatu.

W ramach spotkania poruszono także temat kierunków kształcenia prowadzonych przez poszczególne placówki w powiecie. – Dążymy do tego by te same kierunki nie powielały się w różnych szkołach. Każda szkoła powinna być jedyna w swoim rodzaju, tak by ze sobą nie konkurowały – podkreśliła starosta Lucyna Ekkert.

W kontekście pytań nauczycieli o warsztaty Wieloprofilowego Zespołu Szkół, zlokalizowane w Strzybnicy, pojawiła się nowa koncepcja umiejscowienia szkolnej bazy. Mogłaby ona mieścić się w budynku Zespołu Szkół Techniczno – Humanistycznych przy ulicy Knosały w Radzionkowie.

Szkoła w Radzionkowie ulega naturalnej likwidacji. Od przyszłego roku w budynku pozostanie tylko jeden oddział. Zastanawiamy się jak ten obiekt dobrze wykorzystać – mówiła starosta. – Budynek w Strzybnicy wymaga nakładów na remont dachu, wymianę stolarki okiennej, CO, docieplenie i dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych i sanepidu. To w sumie koszt rzędu 650 tysięcy złotych. Budynek w Radzionkowie jest właściwie gotowy do zagospodarowania. Zlokalizowanie bazy szkolnej w Radzionkowie mogłoby także przyciągnąć uczniów z Bytomia lub Piekar Śląskich – zauważyła starosta.

Zarząd Powiatu wystosował po spotkaniu do rad pedagogicznych obydwu placówek pismo z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie stworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Decyzja powinna zapaść najwcześniej w marcu.

Call Now ButtonZadzwoń teraz