Spotkanie dla rolników

Data publikacji: 14 lutego 2013
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Starosta Tarnogórski i Śląski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Tarnogórskie Biuro Powiatowe ARIMR oraz Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego zapraszają na spotkanie informacyjno – promocyjne, dotyczące X kampanii przyjmowania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych, ONW i rolno – środowiskowych. Spotkanie odbędzie się 19 lutego 2013 r. o godz. 11.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, ul. Karłuszowiec 5 (sala na III piętrze).
Program spotkania:

Starosta Tarnogórski i Śląski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Tarnogórskie Biuro Powiatowe ARIMR oraz Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego zapraszają na spotkanie informacyjno – promocyjne, dotyczące X kampanii przyjmowania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych, ONW i rolno – środowiskowych. Spotkanie odbędzie się 19 lutego 2013 r. o godz. 11.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, ul. Karłuszowiec 5 (sala na III piętrze).
Program spotkania:
11.00 – 11.05 otwarcie spotkania – Pan Andrzej Pilot – Wicestarosta Tarnogórski
11.05 – 11.15 wystąpienie Pana Stanisława Gmitruka – Dyrektora Śląskiego Oddziału Regionalnego AriMR w Częstochowie w sprawie X kampanii przyjmowania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych oraz działań PROW 2007-2013;
11.15 – 11.40 omówienie wniosku na rok 2013 o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych, ONW i rolno – środowiskowych (w tym: pakiet 9 strefy buforowe), składanie wniosków drogą elektroniczną oraz inne działania PROW – Pani Marianna Zięba – Naczelnik Wydziału Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich Biura Powiatowego ARiMR w Nakle Śl.
11.40 – 12.00 omówienie realizacji zadań i interpretacji wyników kontroli na miejscu (w tym metodą Foto) – pracownicy Biura Kontroli na Miejscu Śląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR
12.00 – 12.10 Ochrona gruntów rolnych – Pani Kornelia Cyba – Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach
12.10 – 12.20 informacja dotycząca Wymogów i Zasad Wzajemnej Zgodności dla rolników ubiegających się o płatności bezpośrednie, oraz Usługi Doradcze – Pani Barbara Wróbel – Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Tarnowskich Górach
12.20 – 12.30 omówienie realizacji zadań Agencji Rynku Rolnego – Pan Tomasz Żabiński Dyrektor Oddziału Terenowego ARR w Katowicach
12.30 – 12.40 ogólne zasady kontroli w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt, zdrowia zwierząt, bezpieczeństwa pasz i żywności – Pan Adam Drewniok – Powiatowy Lekarz Weterynarii
12.40 – 12.45 ubezpieczenia dla sektora rolniczego i inne produkty – przedstawiciel Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Tarnowskich Górach
12.45 – 12.50 nowości na rynku maszyn rolniczych – oferta dla gospodarstw rolnych oraz zakładów komunalnych – przedstawiciel AGROMY w Świerklańcu.
12.50 – 13.10 Dyskusja
13.10 Podsumowanie spotkania – Pan Andrzej Pilot – Wicestarosta Tarnogórski

Call Now ButtonZadzwoń teraz