Społeczna Rada Kultury debatowała w pałacu

Data publikacji: 15 lutego 2013
Herb Powiatu Tarnogórskiego

14 lutego w pałacu w Nakle Śląskim spotkali się członkowie Społecznej Rady Kultury działającej przy Staroście Tarnogórskim. Celem spotkania było przedstawienie radzie dyrektora Centrum Kultury Śląskiej – Stanisława Zająca oraz omówienie koncepcji funkcjonowania tejże instytucji kultury. Starosta Lucyna Ekkert podczas spotkania podziękowała członkom Społecznej Rady Kultury za dotychczasową współpracę w zakresie inicjowania przedsięwzięć kulturalnych, wspierania rozwoju kultury i sztuki oraz idei promujących i integrujących działalność kulturalną.


14 lutego w pałacu w Nakle Śląskim spotkali się członkowie Społecznej Rady Kultury działającej przy Staroście Tarnogórskim. Celem spotkania było przedstawienie radzie dyrektora Centrum Kultury Śląskiej – Stanisława Zająca oraz omówienie koncepcji funkcjonowania tejże instytucji kultury. Starosta Lucyna Ekkert podczas spotkania podziękowała członkom Społecznej Rady Kultury za dotychczasową współpracę w zakresie inicjowania przedsięwzięć kulturalnych, wspierania rozwoju kultury i sztuki oraz idei promujących i integrujących działalność kulturalną.

Społeczna Rada Kultury przy Staroście Tarnogórskim jest dobrowolnym forum skupiającym przedstawicieli stowarzyszeń społeczno – kulturalnych, przedstawicieli środowisk twórczych, przedstawicieli instytucji kultury z terenu powiatu tarnogórskiego.Celem działania Społecznej Rady Kultury jest wspieranie działalności kulturalnej prowadzonej przez instytucje kultury, a w szczególności:
·podejmowanie działań zmierzających do pogłębiania w świadomości opinii publicznej wiedzy o potrzebach i warunkach działania ośrodków oraz twórców kultury, zarówno profesjonalnych, jak i amatorskich;
·wspieranie inicjatyw promujących i integrujących działalność kulturalną;
·zapewnienie szybkiego przepływu informacji na temat możliwości rozwoju oraz tworzenie możliwości do podnoszenia kwalifikacji przez twórców kultury.

Call Now ButtonZadzwoń teraz