Lista kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Data publikacji: 26 lutego 2013
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Kończy się kadencja Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tarnowskich Górach (PRDPP) powołanej Uchwałą nr 37/177/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 kwietnia 2011 roku na lata 2011-2013. Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w spotkaniu, na którym wybrani zostaną kandydaci na członków ww. Rady na lata 2013-2015.

Kończy się kadencja Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tarnowskich Górach (PRDPP) powołanej Uchwałą nr 37/177/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 kwietnia 2011 roku na lata 2011-2013. Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w spotkaniu, na którym wybrani zostaną kandydaci na członków ww. Rady na lata 2013-2015.
Wybór członków PRDPP reprezentujących organizacje pozarządowe nastąpi spośród zgłoszonych kandydatów przez stowarzyszenia na zebraniu delegatów, które odbędzie się 5 marca 2013 roku o godzinie 16.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, przy ul. Karłuszowiec 5, III piętro.
PRDPP składać się będzie z jedenastu członków, w tym: dwóch przedstawicieli Rady Powiatu w Tarnowskich Górach, dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach oraz siedmiu przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu, którzy w głosowaniu otrzymają kolejno największą liczbę głosów.
Każda organizacja pozarządowa z terenu powiatu może udzielić poparcia jednemu kandydatowi na członka PRDPP.

Call Now ButtonZadzwoń teraz