Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Data publikacji: 4 marca 2013
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach podjął Uchwałę nr 243/1181/2013 z dnia 13 lutego 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2013 w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Termin składania ofert upływa w dniu 13 marca 2013 roku

Szczegółowe informacje m.in. o:
-wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania,
-zasadach przyznawania dotacji,
-terminach i warunkach realizacji zadania,

Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach podjął Uchwałę nr 243/1181/2013 z dnia 13 lutego 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2013 w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Termin składania ofert upływa w dniu 13 marca 2013 roku

Szczegółowe informacje m.in. o:
-wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania,
-zasadach przyznawania dotacji,
-terminach i warunkach realizacji zadania,
-terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy dokonywaniu wyboru ofert,
znajdują się w treści uchwały.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Strategii, Promocji i Sportu Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, ul. Sienkiewicza 16 pok. 102, tel. 032 381-87-52 (50).

Wzór oferty

Call Now ButtonZadzwoń teraz