Konkurs ofert na realizację zadań w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Data publikacji: 4 marca 2013
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach podjął Uchwałę nr 243/1180/2013 z dnia 13.02.2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2013 w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Termin składania ofert upływa w dniu 13.03.2013 roku

Szczegółowe informacje m.in. o:
-wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
-zasadach przyznawania dotacji,
-terminach i warunkach realizacji zadania,
-terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy dokonywaniu wyboru ofert,

Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach podjął Uchwałę nr 243/1180/2013 z dnia 13.02.2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2013 w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Termin składania ofert upływa w dniu 13.03.2013 roku

Szczegółowe informacje m.in. o:
-wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
-zasadach przyznawania dotacji,
-terminach i warunkach realizacji zadania,
-terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy dokonywaniu wyboru ofert,
znajdują się w treści uchwały.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Strategii, Promocji i Sportu Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, ul. Sienkiewicza 16 pok. 102, tel. 032 381-87-53 (50).

Rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania

Call Now ButtonZadzwoń teraz