Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Data publikacji: 7 marca 2013
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. Szczegółowe informacje znajdują się w treści uchwały nr 249/1202/2013 r. Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 5 marca 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2013 w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, która dostępna jest poniżej.


Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. Szczegółowe informacje znajdują się w treści uchwały nr 249/1202/2013 r. Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 5 marca 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2013 w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, która dostępna jest poniżej.

Ponadto zamieszczamy wzór oferty na realizację zadania publicznego (załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania – Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

Call Now ButtonZadzwoń teraz