Nabór do komisji konkursowych

Data publikacji: 7 marca 2013
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowych, opiniujących oferty złożone w ramach dwóch otwartych konkursów ofert: konkursu na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2013 w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz konkursu w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Zgłoszenia należy dokonać w formie pisemnej i dostarczyć do Wydziału Strategii, Promocji i Sportu Starostwa Powiatowego, ul. Sienkiewicza 16, 42-600 Tarnowskie Góry, pok.

Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowych, opiniujących oferty złożone w ramach dwóch otwartych konkursów ofert: konkursu na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2013 w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz konkursu w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Zgłoszenia należy dokonać w formie pisemnej i dostarczyć do Wydziału Strategii, Promocji i Sportu Starostwa Powiatowego, ul. Sienkiewicza 16, 42-600 Tarnowskie Góry, pok. 102 w terminie do 13 marca 2013 roku. W załączniku uchwały oraz formularze zgłoszeniowe.

Call Now ButtonZadzwoń teraz