Wsparcie asystentów edukacji romskiej

Data publikacji: 15 marca 2013
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Minister Administracji i Cyfryzacji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2013 r. zadania publicznego z zakresu działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych i zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. „Kompleksowe wsparcie asystentów edukacji romskiej udzielone poprzez organizację ogólnopolskiego szkolenia”.

Minister Administracji i Cyfryzacji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2013 r. zadania publicznego z zakresu działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych i zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. „Kompleksowe wsparcie asystentów edukacji romskiej udzielone poprzez organizację ogólnopolskiego szkolenia”. Celem zadania jest podniesienie kwalifikacji zawodowych co najmniej 50 asystentów edukacji romskiej pracujących na terenie Polski w trakcie ogólnopolskiego szkolenia zorganizowanego w 2013 r., w tym w szczególności: wyrównanie poziomu wiedzy asystentów edukacji romskiej w Polsce, przygotowanie asystentów edukacji romskiej do pracy z dziećmi zagrożonymi skierowaniem do szkół specjalnych i ich rodzicami, a także stworzenie sieci wymiany doświadczeń, informacji i dobrych praktyk. Na realizację zadania Minister Administracji i Cyfryzacji planuje przekazać środki w wysokości 120 000 zł. Oferty składać można do 6 kwietnia (liczy się data wpływu oferty do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji). Szczegóły na stronie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Call Now ButtonZadzwoń teraz