O książętach Hohenlohe z Tworoga i Koszęcina

Data publikacji: 18 marca 2013
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Opowieść o książętach Hohenlohe z Tworoga i Koszęcina to tytuł wykładu, który 11 marca dla studentów Tarnogórskiego Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku wygłosił dr Arkadiusz Kuzio – Podrucki. Dr Arkadiusz Kuzio – Podrucki to wybitny znawca śląskich rodów szlacheckich, autor kilkudziesięciu publikacji, a w tym m. in.

Opowieść o książętach Hohenlohe z Tworoga i Koszęcina to tytuł wykładu, który 11 marca dla studentów Tarnogórskiego Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku wygłosił dr Arkadiusz Kuzio – Podrucki. Dr Arkadiusz Kuzio – Podrucki to wybitny znawca śląskich rodów szlacheckich, autor kilkudziesięciu publikacji, a w tym m. in. o rodzie Hohenlohe : Korzenie i śląskie dzieje rodu von Hohenlohe, w: Przyczynki do heraldyki i genealogii szlachty śląskiej, Rodowód książąt Raciborza z rodów von Hessen i von Hohenlohe w: Opactwo cysterskie w Rudach na Górnym Śląsku, Dzieje rodziny Hohenlohe – Ingelfingen z Koszęcina w świetle dokumentów przechowywanych w Archiwum Państwowym w Katowicach, Hohenlohe w Europie, na Śląsku, w Katowicach.

Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku poznali w dużym skrócie historię śląskiej gałęzi rodu arystokratycznego Hohenlohe oraz jego związków z europejskimi rodami. Dr Arkadiusz Kuzio – Podrucki to historyk, publicysta, pracownik Śląskiego Centrum Kultury, a przede wszystkim wspaniały gawędziarz, potrafiący zainteresować tajemnicami przeszłości. Wykład dr. Kuzio – Podruckiego był opowieścią o „śladach przeszłości” – przeszłości związanej z ważnymi wydarzeniami historycznymi, ale przecież przede wszystkim z miejscami, w których my żyjemy. I gdyby najogólniej przywołać treść wykładu to wystarczy zacytować fragment z monografii dr. Arkadiusza Kuzio – Podruckiego pt. „Hohenlohe w Europie, na Śląsku, w Katowicach”: Dzieje rodu Hohenlohe to prawie dziewięć wieków wydarzeń. Tworzyły je osoby zasłużone dla ziem i dla krajów, w których mieszkali, prowadzili działalność społeczną, gospodarczą, kulturalną czy polityczną. Byli wśród nich bohaterowie, ale zdarzali się i utracjusze. Były osoby wysoko postawione, wpływowe, ale i takie o których wiemy niewiele, bo nie zapisały się żadnym istotnym czynem w historii.(…). Nie ma ich już od ponad półwiecza na Śląsku, choć tu zdobyli największą fortunę i tu żyjąc, mieli największe znaczenie w swych dziejach. Pozostały po nich pałace, fabryki, kopalnie i huty. Część ich śląskiego dziedzictwa utraciliśmy bezpowrotnie. Nadal jednak są częścią historii tego regionu (…).

Wykładu dr. Arkadiusza Kuzio – Podruckiego słuchano z ogromnym zaciekawieniem i prawdziwą przyjemnością, bowiem wykładowca posiada ogromną wiedzę dotyczącą śląskich rodów arystokratycznych, a jednocześnie potrafi barwnie opowiadać i zainteresować słuchaczy tematyką. W jego prelekcji nie brakowało ciekawostek, ale nie skupiał się na zbędnych szczegółach. Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku poznawali losy kolejnej śląskiej rodziny arystokratycznej na tle historii kraju i Europy. Gawęda historyczna dr. Arkadiusza Kuzio – Podruckiego przybliżyła jeszcze jedną mało znaną kartę losów ludzi związanych z historią Śląska, a więc także nas samych. Kolejny wykład o historii Górnego Śląska, wzbogacił zapewne wiedzę słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku o mniej znanej przeszłości naszego regionu, jako że ten problem jest na stałe wpisany w program wykładów i działań Tarnogórskiego Stowarzyszenia – Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Wszystkim zainteresowanym odkrywaniem śladów przeszłości naszej małej ojczyzny warto zapewne polecić stronę internetową o europejskich dynastiach, „Dynastie. Śląska szlachta i arystokracja” , prowadzoną przez dr. Arkadiusza Kuzio- Podruckiego: www.arekkp.pl/dynastie.html

Stanisława Szymczyk
sekretarz Tarnogórskiego Stowarzyszenia – UTW

Tarnogórskie Stowarzyszenie- UTW zaprasza 25 marca o godz. 16:30 do Tarnogórskiego Centrum Kultury na wykład „Bezpieczeństwo gospodarcze, zagrożenia dzisiejszego świata – czego unikać, a w co inwestować”, który wygłosi dr Dariusz Woźnicki
Więcej informacji na stronie: www.utwtg.pl

Call Now ButtonZadzwoń teraz