Z „Chemika” do Parlamentu Europejskiego

Data publikacji: 19 marca 2013
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Patrycja Pawelec, uczennica Publicznego Gimnazjum im. ks. Pawła Rogowskiego w Kaletach wygrała wycieczkę do Parlamentu Europejskiego. Wyjazd to nagroda główna w III Powiatowym Konkursie Ekologicznym 2013 „Energetyka – ważny temat”. Opiekunem uczennicy jest Gabriela Świerc. Organizatorem wycieczki, którą zaplanowano między 4 a 9 maja, jest biuro prof. Jerzego Buzka. Konkurs rozstrzygnięto 12 marca w Zespole Szkół Chemiczno – Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach. Do udziału w konkursie zgłosiło się ponad 80 uczniów z gimnazjów z Tarnowskich Gór, Kalet oraz Zabrza.


Patrycja Pawelec, uczennica Publicznego Gimnazjum im. ks. Pawła Rogowskiego w Kaletach wygrała wycieczkę do Parlamentu Europejskiego. Wyjazd to nagroda główna w III Powiatowym Konkursie Ekologicznym 2013 „Energetyka – ważny temat”. Opiekunem uczennicy jest Gabriela Świerc. Organizatorem wycieczki, którą zaplanowano między 4 a 9 maja, jest biuro prof. Jerzego Buzka. Konkurs rozstrzygnięto 12 marca w Zespole Szkół Chemiczno – Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach. Do udziału w konkursie zgłosiło się ponad 80 uczniów z gimnazjów z Tarnowskich Gór, Kalet oraz Zabrza.

Jury wyłoniło zwycięzcę w każdej kategorii, a następnie dyrektor Zespołu Szkół Chemiczno – Medycznych i Ogólnokształcących Ryszard Mitręga wylosował 3 główne nagrody. Pozostałe nagrody główne otrzymali: Monika Musik z Publicznego Gimnazjum im. Księdza Pawła Rogowskiego w Kaletach (opiekun Gabriela Świerc) – nagroda: głośniki komputerowe oraz Mieszko Masłowski, uczeń Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Jana Sobieskiego w Tarnowskich Górach (opiekun Ewa Topolska – Sowa) – nagroda: tablet.
Jury obradowało w składzie:
1. Katarzyna Wojtal – wicedyrektor ZSCHMiO – Przewodnicząca Jury
2. Tomasz Głogowski – poseł RP – reprezentowany przez Pracowników Biura
3. Barbara Dziuk – radna Sejmiku Województwa Śląskiego.
4. Anna Tronina – prezes Fundacji Veolia Woda w Tarnowskich Górach.
5. Piotr Lubos – prezes Zarządu firmy Remondis Tarnowskie Góry Sp. Z o.o. – reprezentowany przez Pracownika Firmy.
6. Łukasz Plaza – Firma Inżynierska „Projekt PL” w Bytomiu.
7. Anna Kucharczyk – nauczyciel przedmiotów zawodowych w ZSCHMiO.
8. Ewa Cornik – nauczyciel fizyki i przedmiotów informatycznych w ZSCH-MiO.
9. Monika Franusik – nauczyciel bibliotekarz i przedmiotów informatycznych w ZSCH-MiO.

Jury oceniając prace konkursowe kierowało się następującymi kryteriami:
1. Wartość merytoryczna pracy i jej powiązanie z tematem – 0-10 punktów.
2. Stopień zaangażowania gimnazjalisty i stopień wyczerpania tematu – 0-10 punktów.
3. Wartość artystyczna pracy – 0-10 punktów.

Prace oceniano w trzech kategoriach:
1. makieta, fotografia,
2. opracowanie pisemne,
3. prezentacja, film.

Nagrody ufundowali: Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach, Tomasz Głogowski – Poseł RP, Barbara Dziuk – Radna Sejmiku Województwa Śląskiego, Fundacja Veolia Woda w Tarnowskich Górach, Remondis Tarnowskie Góry Sp.z o. o., Urząd Miejski w Tarnowskich Górach.

Pozostali laureaci i finaliści przedstawieni są w poniższej tabeli (w załączniku). Zwycięzcom gratulujemy. Nagrody zostaną wręczone podczas Powiatowego Forum Edukacyjnego w kwietniu 2013. Zainteresowanych poinformujemy listownie. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział. Szczególne podziękowania kierujemy do nauczycieli z gimnazjów, którzy włożyli wiele serca w propagowanie naszego konkursu. W tym roku kierujemy je do Alicji Przybycień, Joanny Kukli oraz Joanny Wełnowskiej z Salezjańskiego Zespołu Szkół, Gabrieli Świerc z Gimnazjum w Kaletach i Kaletach-Miotku, Małgorzaty Gendery i Magdalena Guzek z Gimnazjum nr 29 w Zabrzu, Barbary Żelezny i Bożeny Skrodzkiej z Gimnazjum nr 2 Tarnowskich Górach, Ewy Topolskiej-Sowy z Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Jana Sobieskiego w Tarnowskich Górach.

Tekst: Jarosław Wesołek – sekretarz konkursu.

Call Now ButtonZadzwoń teraz