Przodujący pododdział

Data publikacji: 21 marca 2013
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Uroczystość wręczenia proporca tytułu honorowego „Przodujący Pododdział Wojsk Lądowych” 1. Kompanii likwidacji skażeń 5. Pułku Chemicznego odbyła się 21 marca w jednostce wojskowej w Tarnowskich Górach. Proporzec to wyróżnienie dla pododdziału, przyznane żołnierzom przez dowódcę sił lądowych, za ich służbę oraz wkład pracy na rzecz umacniania obronności Ojczyzny.


Uroczystość wręczenia proporca tytułu honorowego „Przodujący Pododdział Wojsk Lądowych” 1. Kompanii likwidacji skażeń 5. Pułku Chemicznego odbyła się 21 marca w jednostce wojskowej w Tarnowskich Górach. Proporzec to wyróżnienie dla pododdziału, przyznane żołnierzom przez dowódcę sił lądowych, za ich służbę oraz wkład pracy na rzecz umacniania obronności Ojczyzny.

5. Pułk chemiczny rozpoczął funkcjonowanie wraz z początkiem 2011 r. Do tej pory, począwszy od 1995 r. funkcjonował jako batalion. Pułk realizuje specjalistyczne przedsięwzięcia obrony przed bronią masowego rażenia. Do najważniejszych zadań należy pobieranie próbek skażeń, a także likwidacja skażeń ludzi, infrastruktury oraz sprzętu. Żołnierze Pułku niejednokrotnie brali udział w likwidacji skutków powodzi na terenie całego kraju. Pododdziały 5. Pułku brały również udział w zabezpieczaniu Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 r.

Call Now ButtonZadzwoń teraz