Matematyczna „Mała matura”

Data publikacji: 5 kwietnia 2013
Herb Powiatu Tarnogórskiego

3 kwietnia w auli Zespołu Szkół Chemiczno – Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich odbył się I Powiatowy Konkurs Matematyczny „Mała matura w Tarnowskich Górach – 2013” adresowany do uczniów klas drugich szkół ponadgimnazjalnych, których organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach. Konkurs jest imprezą wspierającą ideę integracji realizowaną przez Powiatową Reprezentację Młodzieży, a jego celem jest promowanie systematycznego uczenia się matematyki, przedmiotu obowiązkowego na maturze.

3 kwietnia w auli Zespołu Szkół Chemiczno – Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich odbył się I Powiatowy Konkurs Matematyczny „Mała matura w Tarnowskich Górach – 2013” adresowany do uczniów klas drugich szkół ponadgimnazjalnych, których organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach. Konkurs jest imprezą wspierającą ideę integracji realizowaną przez Powiatową Reprezentację Młodzieży, a jego celem jest promowanie systematycznego uczenia się matematyki, przedmiotu obowiązkowego na maturze. Po powitaniu zebranych przez dyrektora „Chemika” Ryszarda Mitręgę uczniowie przystąpili do rozwiązywania zadań II etapu Konkursu w zespołach dwuosobowych (I etap odbywał się w macierzystych szkołach).
W II etapie konkursu brało udział 22 uczniów ze szkół: I LO im. S. Sempołowskiej, II LO im. St. Staszica, Wieloprofilowy Zespół Szkół, Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych, Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Zespół Szkół Technicznych i Usługowych.
Do III etapu zakwalifikowali się uczniowie: Boroński Szymon (I LO), Czachor Piotr (I LO), Flakus Szymon (II LO), Grabowski Wojciech (II LO), Ibrom Oliwia (I LO), Jeż Marta (ZSA-P), Kasprusz Marcelina (II LO), Lipińska Sonia (WZS), Nokielska Anna (WZS), Nowak Aleksandra (I LO), Pacholak Angelika (ZSA-P), Paściak Natalia (II LO).
Finałowi konkursu na poziomie podstawowym towarzyszyły spore emocje, gdyż w III etapie zakończonym remisem nie wyłoniono zwycięzcy. Konieczne było przeprowadzenie dogrywki ustnej na pytania dodatkowe. Jury po ocenie odpowiedzi podjęło decyzję o przyznaniu dwóch pierwszych miejsc oraz miejsca trzeciego.

Laureatami konkursu na poziomie podstawowym zostali:
Kasprusz Marcelina (II LO), Boroński Szymon(ILO) ( ex aequo).
Zgodnie z regulaminem konkursu uzyskują tytuł „Matematyk Powiatu Tarnogórskiego 2013 roku – poziom podstawowy”
Paściak Natalia(II LO).

Laureatami konkursu na poziomie rozszerzonym zostali:
Flakus Szymon (II LO). Zgodnie z regulaminem konkursu uzyskują tytuł „Matematyk Powiatu Tarnogórskiego 2013 roku – poziom rozszerzony”
Grabowski Wojciech (II LO).
Ibrom Oliwia (ILO).

Gratulujemy uczestnikom i laureatom. Nagrody za 1,2 i 3 miejsce wręczone zostaną w czasie podsumowania Forum Edukacyjnego.
Organizatorzy bardzo serdecznie dziękują nauczycielkom matematyki:
mgr Katarzynie Adach – Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich,
mgr Joannie Soczek – Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących,
mgr Hannie Bonarskiej – II LO im. St. Staszica,
mgr Ewie Szczyrk – Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych,
mgr Bogumile Tomali – Zespół Szkół Technicznych i Usługowych.
za pracę w Jury konkursowym i przeprowadzenie I etapu konkursu.
Choć być może forma konkursu wymagała będzie drobnych korekt związanych z terminem konkursu, kategoriami konkursowymi, czy też zakresem materiału w związku ze zmieniającą się podstawą programową z matematyki, to spotkaliśmy się ze słowami uznania zarówno ze strony nauczycieli opiekunów, jak i samych uczniów biorących udział w konkursie. Ponadto na uwagę zasługuje fakt, że praca w jury konkursowym stała się dobrą okazją do wymiany doświadczeń nauczycieli matematyki na temat nauczania i oceniania matematyki .
Dziękujemy także dyrekcji, nauczycielom i młodzieży Zespołu Szkół Chemiczno – Medycznych i Ogólnokształcących za gościnne przyjęcie uczestników konkursu w murach „Chemika”.

Organizatorzy:
Powiatowa Reprezentacja Młodzieży
Powiat Tarnogórski
mgr Irena Górny (I LO im. S. Sempołowskiej)
mgr Barbara Minkus (Wieloprofilowy Zespół Szkół)
mgr Jarosław Wesołek(Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących)

Tekst: Jarosław Wesołek

Zadzwoń teraz