Turniej mundurowych klas

Data publikacji: 9 kwietnia 2013
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Już po raz czwarty Zespół Szkół Techniczno – Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach zorganizował Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej Szkół Mundurowych. Turniej odbył się 8 kwietnia na kompleksie boisk „Moje Boisko Orlik 2012”, a swój udział zgłosiło 8 zespołów, które zostały podzielone na dwie grupy.

Grupa A:
I LO w Lublińcu : LO Wojkowice 5 : 1
VI LO Tarnowskie Góry : Zespół Szkół Rolniczych Żarnowiec 5 : 0

Grupa B:
LO w Bytomiu – Z-d Doskonalenia Zawodowego K-ce : VII LO Sosnowiec 3:0
LO Jaworzno : Zespół Szkół Ogólnokształcących Ruda Śląska 3:0


Już po raz czwarty Zespół Szkół Techniczno – Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach zorganizował Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej Szkół Mundurowych. Turniej odbył się 8 kwietnia na kompleksie boisk „Moje Boisko Orlik 2012”, a swój udział zgłosiło 8 zespołów, które zostały podzielone na dwie grupy.

Grupa A:
I LO w Lublińcu : LO Wojkowice 5 : 1
VI LO Tarnowskie Góry : Zespół Szkół Rolniczych Żarnowiec 5 : 0

Grupa B:
LO w Bytomiu – Z-d Doskonalenia Zawodowego K-ce : VII LO Sosnowiec 3:0
LO Jaworzno : Zespół Szkół Ogólnokształcących Ruda Śląska 3:0

Mecze w grupach przebiegały w systemie pucharowym. Do dalszej gry w turnieju awansowały zwycięzcy poszczególnych rozgrywek.

Do półfinału awansowały następujące zespoły:
VI LO Tarnowskie Góry : LO Jaworzno (14:1)
LO Lubliniec : LO Bytom – ZDZ K-ce (10:4)

Mecz o III miejsce
LO Jaworzno : LO Bytom – ZDZ K-ce (11:6)
Mecz finałowy
VI LO Tarnowskie Góry : LO Lubliniec (5:0)

Zwycięzcą IV Wojewódzkiego Turnieju Piłki Nożnej Szkół Mundurowych zostało VI Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach. II miejsce wywalczyli uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Lublińcu, a III miejsce uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych – LO w Jaworznie.
Wszystkie zwycięskie drużyny zostały nagrodzone pamiątkowymi pucharami i dyplomami.

Po meczu finałowym dokonano podsumowania turnieju. Nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach wręczyli młodzieży: Przewodniczący Rady Powiatu w Tarnowskich Górach Andrzej Fiała, Członek Zarządu Powiatu Marian Szukalski oraz Komendant Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach podinspektor Andrzej Wystalski.

Koordynatorami IV Wojewódzkiego Turnieju Piłki Nożnej Klas Mundurowych był mgr Marian Respondek – nauczyciel wychowania fizycznego w ZST-U. Turniej integruje klasy mundurowe województwa śląskiego, ma na celu promocję powiatu tarnogórskiego, jak również Zespołu Szkół Techniczno – Usługowych. Propagowanie zdrowej rywalizacji wśród młodzieży, zdrowego stylu życia jest wpisane w program wychowawczy szkoły.

Zadzwoń teraz