Konkursy rozstrzygnięte

Data publikacji: 11 kwietnia 2013
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Rozstrzygnięto otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz na realizację zadań publicznych w 2013 roku w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Wyniki w poniższych załącznikach.


Rozstrzygnięto otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz na realizację zadań publicznych w 2013 roku w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Wyniki w poniższych załącznikach.

Call Now ButtonZadzwoń teraz