Kolej przez Tarnowskie Góry

Data publikacji: 12 kwietnia 2013
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Władze powiatu tarnogórskiego popierają przebieg połączenia kolejowego do Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach szlakiem z Bytomia przez Radzionków, Nakło Śląskie, Tarnowskie Góry i Miasteczko Śląskie. Z poprowadzeniem linii kolejowej według powyższego schematu przemawia szereg argumentów:

Władze powiatu tarnogórskiego popierają przebieg połączenia kolejowego do Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach szlakiem z Bytomia przez Radzionków, Nakło Śląskie, Tarnowskie Góry i Miasteczko Śląskie. Z poprowadzeniem linii kolejowej według powyższego schematu przemawia szereg argumentów:
– ekonomiczne: uniknięcie znacznych nakładów inwestycyjnych na budowę nowego odcinka linii kolejowej oraz kosztów pozyskania nowych terenów, poprawa rentowności przedsięwzięcia poprzez wykorzystanie połączenia kolejowego jako środka transportu zbiorowego na trasie Tarnowskie Góry – Katowice umożliwiającego dojazdy do miejsc zatrudnienia i kształcenia akademickiego, generowanie nowego źródła przychodów (transport towarów cargo) pozwalającego na zmniejszenie ponoszonych strat.
– środowiskowe: m.in. odstąpienie od zajmowania nowych terenów o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych i ich nieodwracalnego przekształcenia, ograniczenie emisji spalin poprzez zmniejszenie liczby pojazdów wykonujących transport pasażerski i towarowy.
– gospodarcze: rozwój tarnogórskiego węzła kolejowego poprzez obsługę ruchu cargo oraz zwiększonego rozwoju pasażerskiego, możliwość reaktywowania pasażerskich połączeń kolejowych na trasie do Opola, możliwość skomunikowania Portu Lotniczego z Centralną Magistralą Kolejową zapewniającą szybki połączenie z Warszawą poprzez modernizację odcinka linii kolejowej 181 pomiędzy Pyrzowicami a Zawierciem.
– społeczne: spadek liczby wyburzeń budynków mieszkalnych i gospodarczych i powiązanych z tym przesiedleń mieszkańców.
Już 28 czerwca 2012 roku, Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie podjęcia działań w celu zmiany przebiegu połączenia kolejowego Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach z miastami Aglomeracji Górnośląskiej.

Call Now ButtonZadzwoń teraz