Rewolucja śmieciowa

Data publikacji: 15 kwietnia 2013
Herb Powiatu Tarnogórskiego

„O śmieciach. Nowe zasady gospodarowania odpadami” to temat wykładu, który wysłuchali studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 8 kwietnia Piotr Skrabaczewski wiceburmistrz Tarnowskich Gór, Bernard Skibiński wiceburmistrz Radzionkowa i Marzanna Kosiewicz sekretarz oraz Irena Żmuda naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, reprezentujące Gminę Świerklaniec, prezentowali słuchaczom Tarnogórskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku rozwiązania prawa miejscowego, dotyczące wykonywania dyrektywy Unii Europejskiej gospodarowania odpadami.

„O śmieciach. Nowe zasady gospodarowania odpadami” to temat wykładu, który wysłuchali studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 8 kwietnia Piotr Skrabaczewski wiceburmistrz Tarnowskich Gór, Bernard Skibiński wiceburmistrz Radzionkowa i Marzanna Kosiewicz sekretarz oraz Irena Żmuda naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, reprezentujące Gminę Świerklaniec, prezentowali słuchaczom Tarnogórskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku rozwiązania prawa miejscowego, dotyczące wykonywania dyrektywy Unii Europejskiej gospodarowania odpadami.
Że temat gorący i drażliwy, bo pociąga za sobą obciążenia finansowe wszyscy wiedzą i gorąco dyskutują , widząc jednak konieczność uporządkowania zasad gospodarowania odpadami. Wiceburmistrz Tarnowskich Gór Piotr Skrabaczewski przedstawił w swoim wystąpieniu podstawy prawne czekającej nas rewolucji śmieciowej i objaśnił jak gmina Tarnowskie Góry problem rozwiązuje i jakie obowiązki w związku z tym nakładane są na mieszkańców. Okazuje się przecież, że sam koszt jaki ponoszą mieszkańcy to nie wszystko – głównie chodzi o tworzenie ekologicznej świadomości i uczenie się selektywnego porządkowania własnych odpadów. Żeby utrwalić zasady selektywnej zbiorki śmieci wiceburmistrz Skrabaczewski dał słuchaczom ulotki – ściągi , objaśniające wizualnie jak segregować śmieci. I żeby słuchacze zapamiętali, gdzie szukać na ten temat informacji otrzymali jeszcze od wykładowcy ekologiczne torby z nadrukiem TARNOGÓRSKA REWOLUCJA ŚMIECIOWA – www.odpady.tarnowskiegory.pl
Wiceburmistrz Radzionkowa Bernard Skibiński zaprezentował zasady, jakie przyjęła gmina Radzionków, zwracając przy tym uwagę jakie tam podjęto działania chroniące finansowo rodziny wielodzietne. Z kolei reprezentujące gminę Świerklaniec panie Marzanna Kosiewicz oraz naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Irena Żmuda omówiły zasady selektywnej gospodarki śmieciami w gminie wiejskiej.
Wszyscy jednak wykładowcy podkreślali, że choć istnieje obowiązek indywidualnego podpisywania umowy na wywóz odpadów mieszkańcy zwlekają na ostatni dzień i może to potem spowodować problemy techniczne. Dotyczy to jednak tylko właścicieli indywidualnych nieruchomości- w budynkach wielorodzinnych i spółdzielczych sprawę załatwia administrator.
Rewolucja śmieciowa wywołuje wiele emocji. A o tym, że nie jest to zadanie łatwe dyskutowali słuchacze, zadając swoim wykładowcom wiele pytań i wskazując własne propozycje rozwiązywania niektórych problemów. Kolejny wykład skłania do refleksji, że „Góra śmieci nie została ani znaleziona, ani zebrana. Jako rzecz nieodwołalnie odrzucona jest ona w rzeczywistości nieodkrytym, niezidentyfikowanym, niepożądanym i niezbadanym terytorium przyszłości…”.

Stanisława Szymczyk- sekretarz TS – UTW

Zaproszenie
Tarnogórskie Stowarzyszenie – Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza 22 kwietnia o godz. 16:30 do Tarnogórskiego Centrum Kultury, ul. Sobieskiego na wykład prof. dr hab. n. med. Anny Obuchowicz „Problemy otyłości”

Call Now ButtonZadzwoń teraz