List do Ambasadora Chorwacji

Data publikacji: 18 kwietnia 2013
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Starosta Lucyna Ekkert wystosowała list do Ambasadora Republiki Chorwacji, w którym wyraża wolę zawarcia porozumienia partnerskiego pomiędzy powiatem tarnogórskim a jedną z chorwackich żupanii. List związany jest z niedawną wizytą Jego Ekscelencji Ivana Del Vechio w powiecie tarnogórskim. Ambasador, na zaproszenie posła Tomasza Głogowskiego, 26 marca wziął udział w spotkaniu założycielskim śląskiego oddziału Towarzystwa Polsko – Chorwackiego. Wizyta tak znakomitego gościa w naszym powiecie stała się okazją do ściślejszego nawiązania kontaktów z Chorwacją.

Starosta Lucyna Ekkert wystosowała list do Ambasadora Republiki Chorwacji, w którym wyraża wolę zawarcia porozumienia partnerskiego pomiędzy powiatem tarnogórskim a jedną z chorwackich żupanii. List związany jest z niedawną wizytą Jego Ekscelencji Ivana Del Vechio w powiecie tarnogórskim. Ambasador, na zaproszenie posła Tomasza Głogowskiego, 26 marca wziął udział w spotkaniu założycielskim śląskiego oddziału Towarzystwa Polsko – Chorwackiego. Wizyta tak znakomitego gościa w naszym powiecie stała się okazją do ściślejszego nawiązania kontaktów z Chorwacją.
„W imieniu władz powiatu tarnogórskiego z ogromną radością wyrażam wolę zawarcia porozumienia partnerskiego z jedną z chorwackich żupanii. Mając na uwadze bogatą różnorodność oraz wyjątkowość każdego z chorwackich regionów, prosimy, aby Jego Ekscelencja pomógł w wyborze tego, który w największym stopniu odpowiadałby charakterystyce powiatu tarnogórskiego. Sądzę, iż wymiana doświadczeń na wielu płaszczyznach pozwoliłaby na wzajemnie poszerzenie horyzontów oraz stanowiłaby bezcenny fundament rozwoju obydwu współpracujących ze sobą regionów. Jestem także przekonana, że zacieśnienie współpracy przyniesie owocne rezultaty obydwu stronom, tym bardziej, iż Polska i Chorwacja już niedługo staną się partnerami w Zjednoczonej Europie” – napisała w liście kierowanym do Ambasadora starosta Lucyna Ekkert.

Call Now ButtonZadzwoń teraz