Rok Kardynała Augusta Hlonda

Data publikacji: 18 kwietnia 2013
Herb Powiatu Tarnogórskiego

W 2013 roku obchodzimy 65 rocznicę śmierci Kardynała Augusta Hlonda, Prymasa Polski, organizatora i pierwszego biskupa diecezji katowickiej. Sejmik Województwa Śląskiego dla upamiętnienia tej wybitnej postaci postanowił ogłosić rok 2013 Rokiem Kardynała Augusta Hlonda.

W 2013 roku obchodzimy 65 rocznicę śmierci Kardynała Augusta Hlonda, Prymasa Polski, organizatora i pierwszego biskupa diecezji katowickiej. Sejmik Województwa Śląskiego dla upamiętnienia tej wybitnej postaci postanowił ogłosić rok 2013 Rokiem Kardynała Augusta Hlonda.
Kardynał August Hlond urodził się w 1881 roku, w małej górnośląskiej wiosce Brzęczkowice. Był organizatorem i pierwszym biskupem Diecezji Katowickiej, w 1926 roku został Prymasem Polski. Po 1939 roku przeciwstawił się z całą konsekwencją zagrożeniom ze strony dwóch totalitaryzmów, nazistowskiego i komunistycznego, reprezentując wówczas poglądy nie tylko Kościoła katolickiego, ale także większości Polaków. August Hlond po złożeniu ślubów zakonnych, a potem kapłańskich, po I wojnie światowej organizował Kościół katolicki na polskim Górnym Śląsku, najpierw jako administrator apostolski, a potem pierwszy biskup Diecezji Katowickiej. Położył podwaliny pod zarząd śląską diecezją, tworząc w Katowicach kurię, kapitułę i sąd biskupi. Zadecydował o utworzeniu śląskiego seminarium duchownego z siedzibą w Krakowie. Powołał do życia Drukarnię i Księgarnię św. Jacka oraz tygodnik „Gość Niedzielny”, a także założył Ligę Katolicką. W 1926 roku, kiedy został arcybiskupem gnieźnieńskim i poznańskim, mianowany Prymasem Polski stanął na czele całego Kościoła katolickiego w Polsce. Przyszło mu pełnić tę posługę w czasie największego zagrożenia niepodległości Państwa Polskiego w XX wieku. Po wybuchu II wojny światowej, przebywając na emigracji we Francji, mimo osobistego zagrożenia i aresztowania przez gestapo, stale informował aliantów o zbrodniach niemieckich i sowieckich w okupowanej Polsce. Po powrocie do kraju musiał zmierzyć się z narastającym zagrożeniem ze strony władz komunistycznych. Prymas, rozumiejąc konieczność powojennej normalizacji życia społecznego i politycznego i nie decydując się na otwartą konfrontację, ocalił niezależność Kościoła katolickiego, dając jednocześnie mocne fundamenty dla przetrwania idei niepodległości i suwerenności Państwa Polskiego na nadchodzące czasy rządów komunistycznych w Polsce. Prymas August Hlond zmarł 22 października 1948 roku w Warszawie.

Call Now ButtonZadzwoń teraz