Rolnicza olimpiada

Data publikacji: 22 kwietnia 2013
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Od 19 do 20 kwietnia z Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim odbywały się finały eliminacji okręgowych XXXVII edycji Okręgowej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, współorganizowanej przez Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie.

Od 19 do 20 kwietnia z Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim odbywały się finały eliminacji okręgowych XXXVII edycji Okręgowej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, współorganizowanej przez Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie.
Olimpiada jest współzawodnictwem z zakresu szeroko pojętej wiedzy rolniczej – zarówno teoretycznej i praktycznej. Współzawodnictwo ma na celu rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań rolnictwem oraz popularyzację i pogłębianie wiedzy rolniczej, spoza zakresu wiadomości i umiejętności zawodowych objętych programem nauczania w szkołach rolniczych. Olimpiada pomaga wzbogacić swoje przygotowanie zawodowe, a jednocześnie dzięki pogłębieniu wiedzy i umiejętności przyczynia się do stałego unowocześniania i rozwoju polskiego rolnictwa. Najlepsi uczestnicy Olimpiady co roku mają szansę na zdobycie dyplomu szkoły wyższej na deficytowych kierunkach studiów. W uroczystym otwarciu okręgowych eliminacji Olimpiady uczestniczyła starosta Lucyna Ekkert.

Call Now ButtonZadzwoń teraz