Sesja Rady Powiatu

Data publikacji: 22 kwietnia 2013
Herb Powiatu Tarnogórskiego

23 kwietnia, o godz. 10.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach (ul. Karłuszowiec 5, sala konferencyjna) rozpocznie się kolejna sesja Rady Powiatu. W porządku obrad przewidziano m.in. informację o sytuacji finansowej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A.

23 kwietnia, o godz. 10.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach (ul. Karłuszowiec 5, sala konferencyjna) rozpocznie się kolejna sesja Rady Powiatu. W porządku obrad przewidziano m.in. informację o sytuacji finansowej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach za I kwartał 2013 roku, podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie jednoosobowej spółki Powiatu Tarnogórskiego działającej pod firmą Przedsiębiorstwo „NOVA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowskich Górach, podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji „Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w Powiecie Tarnogórskim za rok 2012”, sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego za rok 2012.

PROGRAM SESJI
PROJEKTY UCHWAŁ

Zadzwoń teraz