Będą pieniądze na rekultywację

Data publikacji: 23 kwietnia 2013
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Dzięki staraniom Zarządu Powiatu zadanie pod nazwą „Ochrona Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 330 – Gliwice poprzez kompleksowe unieszkodliwienie odpadów wraz z rekultywacją terenów skażonych Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach” zostało wpisane na wstępną listę projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Koszt całego przedsięwzięcia to 120 milionów złotych, a proponowane dofinansowanie z funduszy unijnych wynieść ma 80 milionów złotych.

Dzięki staraniom Zarządu Powiatu zadanie pod nazwą „Ochrona Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 330 – Gliwice poprzez kompleksowe unieszkodliwienie odpadów wraz z rekultywacją terenów skażonych Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach” zostało wpisane na wstępną listę projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Koszt całego przedsięwzięcia to 120 milionów złotych, a proponowane dofinansowanie z funduszy unijnych wynieść ma 80 milionów złotych. O środki na pokrycie pozostałych kosztów władze powiatu zabiegać będą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także w budżecie państwa.
Szacuje się, że do unieszkodliwienia pozostaje ok. 425 tys. m3 odpadów, co stanowi ok. 29 % łącznej ilości odpadów przewidzianych do wbudowania w Centralne Składowisko Odpadów, natomiast dotychczas na składowisku umieszczono ok. 1 046 000 m3 m3 odpadów. Do rekultywacji biologicznej pozostaje ok. 36,5 ha terenów.
Odpady zlokalizowane na terenie Zakładów Chemicznych pochodzą z produkcji siarczku baru, chlorku baru i azotanu baru, zakładowej oczyszczalni ścieków oraz z produkcji celulozy. Wszystkie odpady poprodukcyjne Zakładów Chemicznych należy zaliczyć do grupy odpadów szczególnie szkodliwych dla środowiska oraz zdrowia ludzi. Zawierają w swoim składzie trucizny takie jak rozpuszczalne związki baru i strontu lub środki szkodliwe w postaci związków boru, cynku czy miedzi.
Przewidywany czas realizacji inwestycji obejmujący unieszkodliwienie całości odpadów poprodukcyjnych oraz rekultywację terenów po wydobyciu odpadów wynosi ok. 4,5 roku.

Call Now ButtonZadzwoń teraz