Rada pożytku i jej plany

Data publikacji: 26 kwietnia 2013
Herb Powiatu Tarnogórskiego

25 kwietnia w Starostwie Powiatowym odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego wybranej na kadencję 2013 – 2015. Starosta Lucyna Ekkert podziękowała członkom wchodzącym w skład rady poprzedniej kadencji i pogratulowała przedstawicielom organizacji pozarządowych, wybranym do rady na kolejną kadencję. Pierwsze spotkanie poświęcono planom rady na najbliższy czas, w tym koncepcji zorganizowania I-go Powiatowego Forum Organizacji Pozarządowych.

25 kwietnia w Starostwie Powiatowym odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego wybranej na kadencję 2013 – 2015. Starosta Lucyna Ekkert podziękowała członkom wchodzącym w skład rady poprzedniej kadencji i pogratulowała przedstawicielom organizacji pozarządowych, wybranym do rady na kolejną kadencję. Pierwsze spotkanie poświęcono planom rady na najbliższy czas, w tym koncepcji zorganizowania I-go Powiatowego Forum Organizacji Pozarządowych.
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Tarnowskich Górach jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym. Do jej zadań będzie należy w szczególności: opiniowanie projektów strategii rozwoju powiatu; opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, w tym programów współpracy z organizacjami; wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji; udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami oraz wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.
Członkami Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tarnowskich Górach, powołanej na kadencję 2013 – 2015 zostali: Aniela Jany – Stowarzyszenie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Tarnowskich Górach, Maria Rogocz – Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne w Kaletach, Krystyna Graca – Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł” Miedary, Urszula Lubos – Misja Charytatywna Ziemi Tarnogórskiej „Integracja” w Tarnowskich Górach, Alicja Lukoszek – Stowarzyszenie Pomocy Chorym Psychicznie w Tarnowskich Górach, Agata Mazur – Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Pokoju w Tarnowskich Górach oraz Jacek Gerlich – Stowarzyszenie Miłośników Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga.

Call Now ButtonZadzwoń teraz