Podsumowanie VIII Tarnogórskiego Forum Oświatowego

Data publikacji: 29 kwietnia 2013
Herb Powiatu Tarnogórskiego

29 kwietnia w Starostwie Powiatowym podsumowano ósmą już edycję Tarnogórskiego Forum Oświatowego. Jak co roku wręczono nagrody w konkursach dla dzieci i młodzieży organizowanych przez szkoły powiatu. Jedną z najcenniejszych nagród, w postaci wycieczki do Parlamentu Europejskiego, organizowanej przez biuro prof. Jerzego Buzka, z rąk posła Tomasza Głogowskiego, odebrała Patrycja Pawelec – uczennica Publicznego Gimnazjum im. ks. Pawła Rogowskiego w Kaletach. Patrycja zdobyła nagrodę główną w 3 edycji Powiatowego Konkursu Ekologicznego, przyznaną w kategorii „makieta, fotografia”.

29 kwietnia w Starostwie Powiatowym podsumowano ósmą już edycję Tarnogórskiego Forum Oświatowego. Jak co roku wręczono nagrody w konkursach dla dzieci i młodzieży organizowanych przez szkoły powiatu. Jedną z najcenniejszych nagród, w postaci wycieczki do Parlamentu Europejskiego, organizowanej przez biuro prof. Jerzego Buzka, z rąk posła Tomasza Głogowskiego, odebrała Patrycja Pawelec – uczennica Publicznego Gimnazjum im. ks. Pawła Rogowskiego w Kaletach. Patrycja zdobyła nagrodę główną w 3 edycji Powiatowego Konkursu Ekologicznego, przyznaną w kategorii „makieta, fotografia”. Konkurs odbywał się pod nazwą „Energetyka – ważny temat”.

Konkurs ekologiczny, podobnie jak Powiatowy Konkurs Wiedzy Chemicznej organizowane są przez Zespół Szkół Chemiczno – Medycznych i Ogólnokształcących im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tarnowskich Górach. Laureatami VII konkursu chemicznego dla gimnazjalistów zostali: Patryk Solik i Maciej Szydziak z Salezjańskiego Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach (I miejsce) oraz dwa zespoły:
Dominika Gomola i Justyna John z Gimnazjum w Wielowsi oraz Nikola Kańtoch i Szymon Koch z Salezjańskiego Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach (2 miejsce).

W ramach podsumowania Tarnogórskiego Forum Oświatowego nagrody odebrali także laureaci konkursu matematycznego pod nazwą „Mała matura”. Pierwsze miejsce oraz tytuł „Matematyk Powiatu Tarnogórskiego 2013 roku – poziom podstawowy” zajęli ex aequo: Marcelina Kasprusz – II LO oraz Szymon Boroński – I LO. Trzecie miejsce zajęła – Natalia Paściak – II LO. Natomiast tytuł „Matematyk Powiatu Tarnogórskiego 2013 roku – poziom rozszerzony” uzyskał i tym samym zajął pierwsze miejsce Szymon Flakus – II LO, drugie miejsce – Wojciech Grabowski – II LO, trzecie miejsce – Oliwia Ibrom – I LO. Organizatorem konkursu również był „Chemik”.

Po raz pierwszy w tym roku w ramach Forum Oświatowego zorganizowano konkurs nt. „Życia publicznego w społeczeństwie obywatelskim”. Uczestnicy konkursu, organizowanego przez Centrum Edukacji Ekonomiczno – Handlowej im. Karola Goduli w Tarnowskich Górach – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tarnogórskiego, musieli wykazać się wiedzą na temat społeczeństwa, znajomością zagadnień z dziedzin: prawa obywatelskiego i samorządu terytorialnego. Zwycięzcami konkursu zostali: Kamila Morys – uczennica I LO (I miejsce), Adriana Potempa – uczennica CEE-H (II miejsce) oraz Marta Łuczak – uczennica I LO (III miejsce).

W 2013 roku Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach już po raz XII zorganizowało Targi Edukacyjne. Targi przeznaczone są dla uczniów klas III gimnazjów Powiatu Tarnogórskiego celem umożliwienia im właściwego wyboru szkoły. Gimnazjaliści w jednym miejscu mogą zapoznać się z całą ofertą edukacyjną na poziomie ponadgimnazjalnym, zasięgnąć opinii o kierunkach kształcenia i specyfice poszczególnych szkół, porozmawiać z uczniami i nauczycielami danej szkoły. Do dyspozycji mają również doradców zawodowych, którzy udzielają informacji i porad zainteresowanym uczniom lub rodzicom uczniów. Uczniowie i nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych co roku prześcigają się w pomysłach, aby jak najatrakcyjniej przedstawić gimnazjalistom ofertę edukacyjną swojej placówki.
W związku z tym Starostwo nagradza najlepsze szkoły w Konkursie na „Najciekawsze stoisko wystawowe”. I miejsce w konkursie zajął Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach, II miejsce – Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach, III miejsce – Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej im. Karola Goduli w Tarnowskich Górach.

W ramach uroczystości podziękowano również osobom zaangażowanym w działalność Powiatowej Reprezentacji Młodzieży, która funkcjonuje przy Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach od 2003 roku. Obecnie jest to 75 – osobowa grupa uczniów reprezentantów 11 szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli – opiekunów szkolnych zespołów, która zajmuje się integracją młodzieży Powiatu Tarnogórskiego. Stwarza możliwości wspólnego rozwiązywania problemów dotyczących młodzieży w powiecie jak również możliwość współpracy ze Starostwem Powiatowym oraz wypracowaniem dodatkowych form spędzania czasu wolnego. Powiatowa Reprezentacja Młodzieży podejmuje działania w zakresie międzyszkolnym, organizując imprezy kulturalne związane ze sportem, sztuką, literaturą i muzyką oraz działalnością charytatywną. Wymiana doświadczeń i opinii na temat imprez i akcji organizowanych przez uczniów w swoich szkołach zbliża ich do siebie i dostarcza wiele radości i satysfakcji. Kadencja Powiatowej Reprezentacji Młodzieży trwa jeden rok. Spośród opiekunów Powiatowej Reprezentacji Młodzieży wyłania się trzech przedstawicieli, którzy tworzą grupę koordynującą jej działania, a w tym roku byli nimi: Zofia Taborowska – I Liceum Ogólnokształcące im. S. Sempołowskiej, Ewa Mann – Zespół Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Radzionkowie oraz Jarosław Wesołek – Zespół Szkół Chemiczno – Medycznych i Ogólnokształcących.

Uroczyste spotkanie umiliły występy artystyczne w wykonaniu uczennic I LO im. S. Sempołowskiej: Marty Ciby i Magdaleny Siwy a także zespołu instrumentów dętych, który działa w PMDK im. H. Jordana w Tarnowskich Górach pod dyrekcją Jacka Pieczyka – dyrektora placówki, w składzie: Wiktor Sobota – klarnet, Weronika Musiał – saksofon altowy, Bartosz Kopeć – saksofon altowy, Damian Szala – saksofon tenorowy i Michał Figura – puzon.

Call Now ButtonZadzwoń teraz