„Chemik” zaprasza szkoły podstawowe na konkurs ekologiczny

Data publikacji: 7 maja 2013
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach do udziału w I Powiatowym Konkursie Ekologicznym dla Szkół Podstawowych pod honorowym patronatem Wojewody Śląskiego oraz Starosty Tarnogórskiego. Pomysłodawcą i organizatorem konkursu jest tarnogórski „Chemik” oraz Andrzej Pilot – Wicewojewoda Śląski, były wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Celem konkursu jest rozwinięcie zainteresowania dzieci ekologią, własnym środowiskiem oraz kształtowanie współodpowiedzialności za swoje środowisko.

Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach do udziału w I Powiatowym Konkursie Ekologicznym dla Szkół Podstawowych pod honorowym patronatem Wojewody Śląskiego oraz Starosty Tarnogórskiego. Pomysłodawcą i organizatorem konkursu jest tarnogórski „Chemik” oraz Andrzej Pilot – Wicewojewoda Śląski, były wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Celem konkursu jest rozwinięcie zainteresowania dzieci ekologią, własnym środowiskiem oraz kształtowanie współodpowiedzialności za swoje środowisko. Tematy tegorocznego konkursu to: Energia odnawialna, Dom pasywny, Segregacja odpadów.

Konkurs będzie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:
– pisemne opracowanie (egzemplarz pracy w maszynopisie do 20 stron czcionką Arial 14, można dodać opracowania graficzne) – klasy VI
– film lub prezentacja (czas trwania filmu do 4 minut, maksymalna ilość slajdów w prezentacji – 15) – klasy IV, V
– obraz (wykonywany dowolną techniką, format A3) – klasy I,II,III

Prace należy opisać, podając imię i nazwisko autora pracy, imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna, adres szkoły, bibliografię (dotyczy kategorii 1 i 2). Do pracy konkursowej należy dołączyć zgodę rodziców na udział w konkursie i publikację danych osobowych oraz wizerunku dziecka.
W ramach konkursu planujemy na etapie wstępnym zorganizować prelekcje oraz prezentacje filmów popularnonaukowych (w celu uzgodnienia terminu prosimy o kontakt z organizatorami).
Kandydatów zgłasza nauczyciel – opiekun do 15 maja 2013 r. (formularz zgłoszeniowy, zgoda rodziców oraz regulamin konkursu do pobrania na stronie: www.chemiktg.pl).
Prace konkursowe należy dostarczyć sekretariatu Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących do 24 maja 2013 r. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 28 maja 2013 r. Termin uroczystości wręczenia nagród zostanie podany wraz z ogłoszeniem wyników.
Kontakt z organizatorami:
Ewa Cornik, tel: 508 736 524, e-mail: ewacornik@poczta.onet.pl
Anna Kucharczyk, tel: 600 942 593, e-mail: annateresa.kucharczyk@wp.pl
Jarosław Wesołek, tel: 694 071 833, e-mail: weskom2@wp.pl

Call Now ButtonZadzwoń teraz