Otwarty konkurs ofert

Data publikacji: 7 maja 2013
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2013 w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Szczegółowe informacje znajdują się w treści uchwały nr 265/1285/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2013 w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, która dostępna jest poniżej.

Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2013 w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Szczegółowe informacje znajdują się w treści uchwały nr 265/1285/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2013 w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, która dostępna jest poniżej.
Ponadto zamieszczamy obowiązujący wzór oferty na realizację zadania publicznego (załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania – Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

Call Now ButtonZadzwoń teraz