Ojciec Leon o szczęśliwym życiu

Data publikacji: 24 maja 2013
Herb Powiatu Tarnogórskiego

„Sekrety benedyktyńskich mnichów, czyli sprawdzone przepisy na szczęśliwe życie” to temat wykładu, który 20 maja wygłosił dla studentów Tarnogórskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku ojciec Leon Knabit znany publicysta, benedyktyn.

„Sekrety benedyktyńskich mnichów, czyli sprawdzone przepisy na szczęśliwe życie” to temat wykładu, który 20 maja wygłosił dla studentów Tarnogórskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku ojciec Leon Knabit znany publicysta, benedyktyn.
Wykładowca Ojciec Leon Knabit był, między innymi, w latach 2001 – 2002 przeorem opactwa w Tyńcu. Za swoją wyjątkową działalność w maju 2007 otrzymał nagrodę Laur Krakowa XXI wieku; w 2009 roku „w uznaniu wybitnych zasług w działalności duszpasterskiej, za krzewienie wiary i zasad moralnych wśród dzieci i młodzieży” został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jest znany jako prowadzący wiele programów w Telewizji Polskiej: „Ojciec Leon zaprasza”, „Salomon”, „Credo”, „Ojciec Leon zawodowiec”.
Jest autorem wielu ciekawych publikacji, na przykład: O odwadze, O radości, Ojca Leona różowe okulary, Ojca Leona myśli na dobry dzień, w których możemy odnaleźć recepty na szczęśliwe życie. Szczęście, zdaniem wykładowcy, to kwintesencja życia ludzkiego. Nie da się oddzielić wychowania w rodzinie, szkolnej edukacji, szacunku do wartości szeroko rozumianych, od sprawy mądrego przygotowania do szczęśliwego przeżycia życia. Wykładowca w swoim wystąpieniu skupił się na rozważaniach o wartościach, które decydują o szczęściu rodziny, społeczeństwa i indywidualnego człowieka. Przed wykładem dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku ojciec Leon Knabit spotkał się z młodzieżą w Zespole Szkół Chemiczno – Medycznych i podzielił się ze słuchaczami UTW swoimi refleksjami na temat stanu polskiej edukacji- dzisiejsza edukacja zdaniem o. Leona prowadzi do katastrofy, której skutki mogą być tragiczne dla całego społeczeństwa. Podkreślał, że młodzież jest z natury swojej dobra i ciekawa świata, zaś problem tkwi w złych wzorcach wychowania, albo jego braku. Nadrzędne wartości dla osiągnięcia szczęścia dla wykładowcy zawierają się ideach św. Benedykta, bardzo surowych i kładących nacisk na wartość pracy jako wyrazu uwielbienia Boga. Ujmując krótko – módl się i pracuj w radości serca, szanując wszystkich ludzi.
Praca ma ogromne znaczenie dla odnalezienia swojego życiowego powołania – wykładowca podkreślił, że już małe dzieci chcą i lubią pomagać, starsi ludzie natomiast pracują, bo chcą być potrzebni. Szanowanie pracy i uczenie pracy powinno być jednym z zadań współczesnego społeczeństwa; wykładowca podkreślił, że w tych trudnych czasach ważne jest, żeby praca była sensowna i dawała zysk nie tylko ekonomiczny, ale także psychiczny- poczucie własnej wartości. Hostia jest w wielu wymiarach symbolem pracy ludzi – od siania zboża, żniwa, mielenie aż do stworzenia tego wielowymiarowego dla chrześcijanina symbolu.
W każdej pracy człowieka jest Bóg – człowiek dzięki Bogu jest ważny. Wychowanie do szczęścia, podkreślał ojciec Leon, wymaga ogromnego zaangażowania rodziny, ale także całego społeczeństwa. Uczenie szczęśliwego życia zaczyna się w rodzinie- to ona wskazuje parytety. To ona uczy wartości. Młodzież ma inny ranking wartości – jest to jednak efekt ich przekazywania przez środowisko w jakim żyją. Ojciec Leon, znany ze swojego poczucia humoru, przywołał tu anegdotkę dotyczącą wyboru wartości – kiedy lepiej mieć niż być…lepiej mieć świnię niż być świnią.
Ojciec Leon Knabit zwrócił uwagę, że w prosty sposób szczęście dla niego zawiera się w pracy, modlitwie , szacunku dla innych i odwadze bycia dobrym, a także humorze…
Modlitwa jest, jego zdaniem, niczym innym jak rozmową z Bogiem i trzeba się modlić tak jak się potrafi, a nie jak nie potrafi; chroni ona często od poczucia samotności i odrzucenia. Szacunek dla innych to, między innymi, unikanie pochopnych ocen – często także kara ludzka jest absurdalna wobec przewinień. Być dobrym to szanowanie wartości – cenienie na przykład miłości jako wartości; wartości małżeństwa. A humor – lepiej śmiać się niż płakać.
Wykładowca zwrócił uwagę na rolę wiary w budowaniu szczęścia – podkreślił jednak, że można trudne dla niektórych zasady przekonwertować na swój program. Każdy człowiek, zdaniem wykładowcy, jest ważny dla Pana Boga, każdy jest wielki – jest jakiś wyjątkowy.

Ojciec Leon Knabit na zakończenie swojego wykładu o szczęściu , pełnego wesołych anegdotek. przywołał także wspomnienie Jana Pawła II, z którym łączyły go kontakty przyjacielskie; podkreślił także rolę ludzi, których spotykamy na drodze naszego życia w osiąganiu przez nas poczucia spełnienia i osiągania szczęścia

Stanisława Szymczyk
sekretarz Tarnogórskiego Stowarzyszenia – UTW

Tarnogórskie Stowarzyszenie- UTW zaprasza 3 czerwca 2013 r.o godz. 16:30 do Tarnogórskiego Centrum Kultury na kolejny wykład , który poświęcony będzie twórczości Bolesława Lubosza. Gościem będzie prof. dr hab.Grażyna Szewczyk

Call Now ButtonZadzwoń teraz