Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego

Data publikacji: 7 czerwca 2013
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP jest to opracowanie adresowane zarówno do organów władzy rządowej i samorządowej, organizacji pozarządowych, instytucji analitycznych, młodzieży i środowisk akademickich, a także dla każdego obywatela – w tym mieszkańca Powiatu Tarnogórskiego. Jej rolą jest upowszechnienie wiedzy o bezpieczeństwie i krzewienie świadomości społecznej w tej dziedzinie.


Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP jest to opracowanie adresowane zarówno do organów władzy rządowej i samorządowej, organizacji pozarządowych, instytucji analitycznych, młodzieży i środowisk akademickich, a także dla każdego obywatela – w tym mieszkańca Powiatu Tarnogórskiego. Jej rolą jest upowszechnienie wiedzy o bezpieczeństwie i krzewienie świadomości społecznej w tej dziedzinie.

W publikacji można znaleźć odpowiedzi na pytania: jaki jest dziś stan bezpieczeństwa Polski i jakie są nasze interesy narodowe w tej dziedzinie? Jakich zmian w środowisku bezpieczeństwa możemy oczekiwać w nadchodzących latach i jak powinna być strategia działania Polski w tych zmieniających się warunkach? I wreszcie – jak przygotowywać potrzebne do tego siły i środki, czyli szeroko rozumiany system bezpieczeństwa państwa?

Call Now ButtonZadzwoń teraz