Konwent Starostów Małopolski i Śląska

Data publikacji: 18 czerwca 2013
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Prezentacją raportu Związku Powiatów Polskich na temat finansowania modernizacji szpitali, a także dyskusją o zmianach prawa oświatowego i nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy rozpoczął się 17 czerwca dwudniowy Konwent Starostów Województwa Śląskiego i Województwa Małopolskiego. W konwencie udział bierze starosta Lucyna Ekkert. Spotkanie odbywa się w Targanicach koło Andrychowa. Podczas dwudniowego konwentu starostowie obu województw rozmawiają m.in.

Prezentacją raportu Związku Powiatów Polskich na temat finansowania modernizacji szpitali, a także dyskusją o zmianach prawa oświatowego i nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy rozpoczął się 17 czerwca dwudniowy Konwent Starostów Województwa Śląskiego i Województwa Małopolskiego. W konwencie udział bierze starosta Lucyna Ekkert. Spotkanie odbywa się w Targanicach koło Andrychowa. Podczas dwudniowego konwentu starostowie obu województw rozmawiają m.in. o finansowaniu dróg powiatowych, wycenie procedur medycznych w nowym okresie kontraktowania z NFZ oraz o tematach związanych z bieżącą działalnością powiatów. Pierwszego dnia gośćmi konwentu byli m.in.: Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska, Marszałek Województwa Śląskiego Mirosław Sekuła.
Konwent Starostów Województwa Śląskiego i Województwa Małopolskiego tworzą starostowie powiatów obu województw i prezydenci miast na prawach powiatu. Uczestnicy posiedzeń zgłaszają tematy rozmów oraz formułują stanowiska i opinie. Konwent reprezentuje interesy członków Związku Powiatów Polskich Województwa Śląskiego i Małopolskiego. Głównym celem konwentu jest współpraca z administracją rządową, samorządową i różnymi instytucjami w zakresie wspólnie podejmowanych działań.

Zadzwoń teraz