Kursy i doradztwo w ramach unijnego projektu

Data publikacji: 21 czerwca 2013
Herb Powiatu Tarnogórskiego

324 uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników z terenu powiatu tarnogórskiego skorzystało w roku szkolnym 2012/2013 ze wsparcia w ramach unijnego projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie”. Uczniowie zakończyli już udział w zajęciach grupowego doradztwa zawodowego, podczas których poznali zasady m.in. przygotowania dokumentów aplikacyjnych (CV i list motywacyjny), zasady przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej (autoprezentacja), sposoby pokonywanie stresu, aktywnego poszukiwania pracy, podstawy przedsiębiorczości.


324 uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników z terenu powiatu tarnogórskiego skorzystało w roku szkolnym 2012/2013 ze wsparcia w ramach unijnego projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie”. Uczniowie zakończyli już udział w zajęciach grupowego doradztwa zawodowego, podczas których poznali zasady m.in. przygotowania dokumentów aplikacyjnych (CV i list motywacyjny), zasady przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej (autoprezentacja), sposoby pokonywanie stresu, aktywnego poszukiwania pracy, podstawy przedsiębiorczości.

Aktualnie dobiegają końca zajęcia indywidualnego doradztwa zawodowego w formie indywidualnych spotkań z konsultantem zawodowym. Zajęcia te mają na celu ukierunkowanie uczniów na rozwój zawodowy. Uczestnik projektu wspólnie z konsultantem zawodowym opracuje swój Indywidualny Plan Rozwoju Zawodowego, który, m.in.:
– scharakteryzuje umiejętności zawodowe i kompetencje,
– zidentyfikuje deficyty w zakresie wiedzy i umiejętności,
– określi cel zawodowy i sposób jego realizacji.
Na podstawie Indywidualnych Planów Rozwoju Zawodowego każdy uczeń zostanie skierowany na pakiet wsparcia, na który składają się m.in:
– zajęcia wyrównawcze m.in. z matematyki, fizyki, informatyki, chemii, języka polskiego oraz przedmiotów zawodowych;
– dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) m.in. z języków obcych, technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), projektowania stron www, grafiki komputerowej, nauk matematyczno-przyrodniczych,
– kursy/kursy certyfikowane m.in. SEP, CISCO, spawanie metodą MIG/MAG, prawo jazdy kat. B, C, operator koparki, operator wózków widłowych, programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie, ECDL, grafika komputerowa, AUTOCAD, obsługa programów księgowych, rachunkowość i kosztorysowanie, obsługa kas fiskalnych, carving, barmański, kelnerski, florystyczny, wizażu i stylizacji, nowoczesne techniki fryzjerskie i wiele, wiele innych,
– staże/praktyki m.in. w branżach: informatycznej, gastronomicznej, mechanicznej, elektronicznej, ogrodniczej.
Dodatkowo uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie będą uczestniczyć w wizytach studyjnych u pracodawców, których celem będzie zapoznanie ich ze specyfiką rynku pracy.

Ponadto uczestnicy projektu będą mieli możliwość skorzystania z kursów on-line, dostępnych na specjalnie przygotowanej do tego celu platformie e-learningowej. Na platformie tej dostępne będą 3 bloki szkoleniowe, podzielone na kursy przygotowujące do matury, kursy w formie zajęć wyrównawczych, mających na celu uzupełnienie braków wiedzy oraz kursy dodatkowe, poszerzające wiedzę.

W ramach zadania również szkoły biorące udział w projekcie zostaną doposażone
w materiały dydaktyczne a 7 placówkach kształcących na kierunkach zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji zostanie doposażona jedna pracownia zawodowa.

Wartość całego zadania po stronie Powiatu Tarnogórskiego kształtuje się na poziomie 4 724 518,48 zł, z czego 4 063 558,34 zł stanowi dofinansowanie a 660 960,14 zł to wkład własny Powiatu Tarnogórskiego.

We wrześniu 2013 roku odbędzie się kolejny nabór uczestników projektu w ramach którego Powiat Tarnogórski planuje zrekrutować 601 uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników z terenu powiatu tarnogórskiego.

„Mam zawód – mam pracę w regionie” to projekt systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 (Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego). Realizatorem projektu jest Samorząd Województwa Śląskiego (Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego) w partnerstwie ze Śląskim Kuratorem Oświaty oraz z 15 powiatami i 15 miastami na prawach powiatu z terenu województwa śląskiego.

Call Now ButtonZadzwoń teraz