Aktywny Samorząd 2013

Data publikacji: 24 czerwca 2013
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach informuje, że trwa nabór wniosków w ramach programu „Aktywny Samorząd” w 2013 roku. Realizatorem programu jest Powiat Tarnogórski – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach.

Termin przyjmowania wniosków:
Moduł I – wnioski będą przyjmowane w trybie ciągłym do dnia 30 września 2013r.
Moduł II – wnioski będą przyjmowane w dwóch terminach:
– do dnia 30 czerwca 2013r. (dot. semestru letniego 2012/2013)
– od dnia 1 sierpnia do 30 września 2013r. (dot. semestru zimowego 2013/2014).


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach informuje, że trwa nabór wniosków w ramach programu „Aktywny Samorząd” w 2013 roku. Realizatorem programu jest Powiat Tarnogórski – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach.

Termin przyjmowania wniosków:
Moduł I – wnioski będą przyjmowane w trybie ciągłym do dnia 30 września 2013r.
Moduł II – wnioski będą przyjmowane w dwóch terminach:
– do dnia 30 czerwca 2013r. (dot. semestru letniego 2012/2013)
– od dnia 1 sierpnia do 30 września 2013r. (dot. semestru zimowego 2013/2014).

Cel główny programu: wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Program w 2013 roku obejmuje następujące formy wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

1) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
– Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
– Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
2) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
– Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
– Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.
3) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
– Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
– Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
– Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
– Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
4) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Moduł III – realizowany przez PFRON (szkolenie kadr samorządów oraz organizacji pozarządowych z zakresu problematyki niepełnosprawności) w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 16, pokój nr 3 lub pod nr tel. (32) 381 84 79
Pilotażowy program „Aktywny samorząd” jest ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego modelu polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych.

Call Now ButtonZadzwoń teraz