Lato, lato czeka

Data publikacji: 28 czerwca 2013
Herb Powiatu Tarnogórskiego

28 czerwca uczniowie szkół powiatu tarnogórskiego zakończyli rok szkolny 2012/2013. W uroczystej akademii, która odbyła się z tej okazji w II Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica udział wzięli: starosta Lucyna Ekkert oraz poseł Tomasz Głogowski. Z kolei Marian Szukalski – członek Zarządu Powiatu gościł w tym dniu w Zespole Szkół Techniczno – Usługowych im. Jana Pawła II, a Elżbieta Susek, naczelnik Wydziału Edukacji – w I Liceum Ogólnokształcącym im. S. Sempołowskiej.

28 czerwca uczniowie szkół powiatu tarnogórskiego zakończyli rok szkolny 2012/2013. W uroczystej akademii, która odbyła się z tej okazji w II Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica udział wzięli: starosta Lucyna Ekkert oraz poseł Tomasz Głogowski. Z kolei Marian Szukalski – członek Zarządu Powiatu gościł w tym dniu w Zespole Szkół Techniczno – Usługowych im. Jana Pawła II, a Elżbieta Susek, naczelnik Wydziału Edukacji – w I Liceum Ogólnokształcącym im. S. Sempołowskiej.
Przedstawiciele Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego podziękowali nauczycielom za całoroczną pełną poświęcenia pracę oraz serce wkładane w wychowanie młodego pokolenia, pogratulowali młodzieży wysokich wyników w nauce oraz nagród w konkursach i olimpiadach, a także życzyli wszystkim wielu wrażeń zdobytych w trakcie letnich wypraw.
W Zespole Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach uroczystość zakończenia roku szkolnego połączona była z wręczeniem uczniom certyfikatów potwierdzających odbycie przeszkolenia w patronackiej jednostce wojskowej w Tarnowskich Górach, ukończenia szkolenia z zakresu „Pożarnictwo – prewencja i walka z zagrożeniami” oraz „Policja w służbie dla społeczeństwa”. W roku szkolnym 2013/2013 – 31 uczniów otrzymało certyfikaty z „wojskowości”. 27 uczniów z „pożarnictwa” i 68 uczniów certyfikaty z przeszkolenia policyjnego.
W szkołach ponadgimnazjalnych naszego powiatu w roku szkolnym 2012/2013 uczyło się ponad 5600 uczniów.

Call Now ButtonZadzwoń teraz