Ciuchcie odzyskają blask

Data publikacji: 1 lipca 2013
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Stojące u zbiegu ulic Styczyńskiego i Pokoju lokomotywy, stanowiące symbol Tarnowskich Gór, odzyskają blask. By przystąpić do przywrócenia tym unikalnym na skalę kraju obiektom odpowiedniego wyglądu estetycznego i funkcjonalnego konieczne było uregulowanie ich stanu prawnego. Lokomotywy zostały usytuowane na działce Skarbu Państwa już w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku i na trwałe wpisały się w krajobraz miasta. Parowóz Tp1-18 wyprodukowany w 1893 roku w Niemczech jest jedynym takim egzemplarzem w naszym kraju.

Stojące u zbiegu ulic Styczyńskiego i Pokoju lokomotywy, stanowiące symbol Tarnowskich Gór, odzyskają blask. By przystąpić do przywrócenia tym unikalnym na skalę kraju obiektom odpowiedniego wyglądu estetycznego i funkcjonalnego konieczne było uregulowanie ich stanu prawnego. Lokomotywy zostały usytuowane na działce Skarbu Państwa już w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku i na trwałe wpisały się w krajobraz miasta. Parowóz Tp1-18 wyprodukowany w 1893 roku w Niemczech jest jedynym takim egzemplarzem w naszym kraju. Drugi z eksponatów to wyprodukowany w Polsce w 1965 roku spalinowóz manewrowy SM 15-25 – prawdopodobnie jedyny taki zachowany egzemplarz z tej serii. Miejsce lokalizacji nie było przypadkowe – w pobliżu znajdował się Zespół Szkół Kolejowych. Posadowieniu obiektów na terenach Skarbu Państwa nie towarzyszyło żadne formalne przekazanie. Obiekty były konserwowane przez pasjonatów kolejnictwa, wywodzących się z kolejowych zakładów pracy węzła PKP w Tarnowskich Górach, a tereny stanowiące zielony skwer były zagospodarowane przez ówczesną dyrekcję Zespołu Szkół Kolejowych.
W 2012 roku pieczę nad terenami zielonymi objął Starosta Tarnogórski w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Jednocześnie podjęto próby odszukania dokumentacji archiwalnej pozwalającej na ustalenie statusu prawnego lokomotyw. Wobec stwierdzenia braku roszczeń innych podmiotów wywodzących się organizacyjnie z przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe, nie było przeszkód do stwierdzenia tytułu prawnego Skarbu Państwa reprezentowanego przez Starostę Tarnogórskiego, na którego działce obiekty się znajdują. Tym samym stan prawny stojących od wielu lat u zbiegu ulic Styczyńskiego i Pokoju lokomotyw po długim postępowaniu wyjaśniającym został ustalony i zyskały one właściciela.
O uregulowanie stanu prawnego obiektów zabiegali między innymi członkowie Komitetu ds. Rewitalizacji Zabytków Kolejnictwa w Tarnowskich Górach, którzy chcą w sposób legalny przystąpić do odrestaurowania lokomotyw. W maju bieżącego roku, przy udziale osób działających w komitecie, opracowano i złożono do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków program prac renowacyjnych. W czerwcu program ten został zatwierdzony, tym samym dalsze prace będą prowadzone w oparciu o jego założenia. Z uwagi na upływ czasu i stan obiektów zakres prac jest bardzo szeroki i obejmuje m.in. przestawienie lokomotyw w celu lepszego ich wyeksponowania.
Prace renowacyjne realizowane będą przez Komitet ds. Rewitalizacji Zabytków Kolejnictwa w Tarnowskich Górach. Wszystkich chętnych do włączenia się w akcję renowacji tarnogórskich ciuchci prosimy o kontakt z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami tarnogórskiego Starostwa Powiatowego – informacji udziela Bartosz Skawiński – tel. 32 382 27 35 lub z Ryszardem Lerchem z Komitetu ds. Rewitalizacji Zabytków Kolejnictwa – 32 71 42 193, 663 293 843.

Call Now ButtonZadzwoń teraz