Promocja zdrowia psychicznego – zapraszamy chętnych

Data publikacji: 4 lipca 2013
Herb Powiatu Tarnogórskiego

W ramach realizacji działań przewidzianych w Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Tarnogórskiego na lata 2013 – 2015, przyjętego uchwałą nr XXXI/345/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 20 grudnia 2012 roku cyklicznie publikowane będą na stronie internetowej Powiatu Tarnogórskiego oraz w powiatowej gazetce „Z życia powiatu” artykuły, których głównym celem będzie promowanie zdrowia psychicznego, oraz podnoszenie wiedzy i świadomości społecznej w zakresie postrzegania osób z zaburzeniami psychicznymi.


W ramach realizacji działań przewidzianych w Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Tarnogórskiego na lata 2013 – 2015, przyjętego uchwałą nr XXXI/345/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 20 grudnia 2012 roku cyklicznie publikowane będą na stronie internetowej Powiatu Tarnogórskiego oraz w powiatowej gazetce „Z życia powiatu” artykuły, których głównym celem będzie promowanie zdrowia psychicznego, oraz podnoszenie wiedzy i świadomości społecznej w zakresie postrzegania osób z zaburzeniami psychicznymi.

W związku z powyższym Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach zaprasza wykwalifikowanych psychologów oraz lekarzy psychiatrów do dobrowolnego i bezpłatnego wzięcia udziału w realizacji niniejszego zadania przewidzianego w Programie.

Zainteresowani mogą osobiście zgłaszać się do Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5, do Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i Nadzoru Właścicielskiego (pokój 202). Można również kontaktować się telefonicznie pod numerem (32) 381 37 79 lub mailowo: zdrowie@tarnogorski.pl.

Call Now ButtonZadzwoń teraz