Ogłoszenie

Data publikacji: 10 lipca 2013
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Starosta Tarnogórski, zgodnie z art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz.U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) zawiadamia o rozpoczęciu prac geodezyjnych w związku z wszczęciem postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębach ewidencyjnych Krupski Młyn i Potępa w jednostce ewidencyjnej Krupski Młyn.

Do wykonania czynności technicznych związanych z opracowaniem operatu opisowo-kartograficznego upoważnione zostało:


Starosta Tarnogórski, zgodnie z art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz.U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) zawiadamia o rozpoczęciu prac geodezyjnych w związku z wszczęciem postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębach ewidencyjnych Krupski Młyn i Potępa w jednostce ewidencyjnej Krupski Młyn.

Do wykonania czynności technicznych związanych z opracowaniem operatu opisowo-kartograficznego upoważnione zostało:

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych Spółka z o. o., ul. Jaracza 4, 42-200 Częstochowa, reprezentowane przez: Andrzeja Sochańskiego, tel./fax: (34) 360 56 11, tel. kom. 600 536 237.

Po zakończeniu prac geodezyjnych projekt operatu opisowo-kartograficznego będzie wyłożony do wglądu zainteresowanych na okres 15 dni roboczych, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.
Informacje o miejscu i terminie wyłożenia będą podane w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach i w siedzibie Urzędu Gminy w Tworogu oraz ogłoszone w prasie o zasięgu krajowym na 14 dni przed dniem wyłożenia.

Call Now ButtonZadzwoń teraz