Projekt „Razem łatwiej”

Data publikacji: 12 lipca 2013
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Projekt pn. „Razem łatwiej” jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach wsparcia realizacji projektów będących operacjonalizacją programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. Stowarzyszenie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, realizując zadania w ramach działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, realizuje projekt w okresie od 20.06.2013r. do 31.12.2013r.

Projekt pn. „Razem łatwiej” jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach wsparcia realizacji projektów będących operacjonalizacją programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. Stowarzyszenie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, realizując zadania w ramach działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, realizuje projekt w okresie od 20.06.2013r. do 31.12.2013r.
„Razem łatwiej” to projekt którego głównym celem jest umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, przy wykorzystaniu własnych zasobów i możliwości. W ramach działalności Stowarzyszenia poprzez realizację zadania p.n. „Razem łatwiej”, mamy w planach udzielenie wsparcia 30 uczestnikom/uczestniczkom, osobom z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza przewlekle psychicznie chorym i upośledzonym umysłowo oraz ich rodzinom, z terenu powiatu tarnogórskiego, poprzez zorganizowanie i przygotowanie oferty wsparcia społecznego dla w/wym osób i ich rodzin. Oferta wsparcia będzie obejmować: działania terapeutyczne, psychoedukacyjne, informacyjno-poradnicze oraz wsparcie o charakterze środowiskowym. Zainteresowanych serdecznie zapraszamy.
Więcej informacji na stronie: www.cwip.pl
Koordynatorka projektu – Aniela Jany, tel.:(+48) 512 532 080
Prezes Stowarzyszenia „Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych”
e-mail: cwiptg@gmail.com, www.cwip.pl

Call Now ButtonZadzwoń teraz