Gdzie szukać pomocy – informator

Data publikacji: 16 lipca 2013
Herb Powiatu Tarnogórskiego

W ramach realizacji działań przewidzianych w Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Tarnogórskiego na lata 2013 – 2015, mając na względzie popularyzację informacji nt. udzielanych na terenie Powiatu Tarnogórskiego świadczeń zdrowotnych udzielanych w zakresie zdrowia psychicznego – został opracowany przez pracownika Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i Nadzoru Właścicielskiego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach informator pod tytułem „Gdzie szukać Pomocy?”.


W ramach realizacji działań przewidzianych w Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Tarnogórskiego na lata 2013 – 2015, mając na względzie popularyzację informacji nt. udzielanych na terenie Powiatu Tarnogórskiego świadczeń zdrowotnych udzielanych w zakresie zdrowia psychicznego – został opracowany przez pracownika Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i Nadzoru Właścicielskiego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach informator pod tytułem „Gdzie szukać Pomocy?”.

Informator dostępny jest w formie multimedialnej. Zawiera dane teleadresowe zakładów opieki zdrowotnej, świadczących usługi z zakresu zdrowotnej opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, do których – po różnorodną pomoc – mogą się zgłaszać osoby uzależnione i ich bliscy, ofiary przemocy, osoby bezdomne, najuboższe i te, które znalazły się w innych trudnych sytuacjach życiowych. Świadczenia zdrowotne w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej na terenie Powiatu Tarnogórskiego udzielane są przez zakłady opieki zdrowotnej, które zawarły stosowną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia – świadczenia te są nieodpłatne.

Niniejszy informator skierowany jest do osób zainteresowanych uzyskaniem informacji i pomocy w obszarze zdrowia psychicznego. Ma służyć szybkiemu wyszukiwaniu potrzebnych informacji

Program dostępny jest w załączniku poniżej oraz w zakładce „Strategie i programy” na stronie głównej Starostwa.

Call Now ButtonZadzwoń teraz