Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy

Data publikacji: 16 lipca 2013
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Na podstawie art. 35 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) Starosta Tarnogórski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy.

Więcej na stronie BIP
http://www.bip.tarnogorski.pl/?catid=1480&parcat=1435&t=menu

Na podstawie art. 35 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) Starosta Tarnogórski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy.

Więcej na stronie BIP
http://www.bip.tarnogorski.pl/?catid=1480&parcat=1435&t=menu

Zadzwoń teraz