Forum Organizacji Pozarządowych

Data publikacji: 20 sierpnia 2013
Herb Powiatu Tarnogórskiego

21 września tego roku w Centrum Kultury Śląskiej (ul. Parkowa 1) odbędzie się Forum Organizacji Pozarządowych. Celem przedsięwzięcia jest integracja, prezentacja dorobku stowarzyszeń, wymiana informacji, nawiązanie współpracy. Tematem przewodnim będzie zdrowie i profilaktyka prozdrowotna. W ramach Forum przewidziane są wykłady na temat zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym. Mowa będzie także o zwalczaniu AIDS i zapobieganiu zakażeniom HIV oraz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

21 września tego roku w Centrum Kultury Śląskiej (ul. Parkowa 1) odbędzie się Forum Organizacji Pozarządowych. Celem przedsięwzięcia jest integracja, prezentacja dorobku stowarzyszeń, wymiana informacji, nawiązanie współpracy. Tematem przewodnim będzie zdrowie i profilaktyka prozdrowotna. W ramach Forum przewidziane są wykłady na temat zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym. Mowa będzie także o zwalczaniu AIDS i zapobieganiu zakażeniom HIV oraz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wszyscy zainteresowani będą mieli również okazje do zapoznania się z tematem spółdzielni socjalnych. Podczas Forum będzie również możliwość skorzystania z warsztatów z udzielania pierwszej pomocy.
Istnieje możliwości czynnego udziału w przedsięwzięciu poprzez organizację stoiska, przygotowanie prezentacji, wystawy, itp.. W związku z tym wszystkie chętne stowarzyszenia, organizacje, instytucje, wolontariuszy, specjalistów zajmujących się trzecim sektorem prosimy o przesyłanie stosownego zgłoszenia do dnia 10 września br. na adres:

Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Wydział Strategii, Promocji i Sportu
ul. Karłuszowiec 5,
42-600 Tarnowskie Góry
z dopiskiem „Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych”

Zgłoszenie dostarczyć można również do ww. Wydziału, ul. Sienkiewicza 16, Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach, pokój nr 102 bądź przesłać na adres promocja@tarnogorski.pl. Formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie www.powiat.tarnogorski.pl w zakładce Powiatowa Rada Pożytku Publicznego. Udział w Forum jest bezpłatny.

Wszelkich informacji oraz pomocy merytorycznej udzielają pracownicy Wydziału Strategii, Promocji i Sportu, tel.: 32/381-87-53.

Call Now ButtonZadzwoń teraz