Dzień solidarności z osobami chorującymi psychicznie

Data publikacji: 29 sierpnia 2013
Herb Powiatu Tarnogórskiego

22 września obchodzić będziemy Dzień solidarności z osobami chorującymi psychicznie. Obchodom towarzyszyć będzie cykl imprez zaplanowanych w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie, a także dni otwarte i konferencje w różnorakich instytucjach. Impreza ma charakter otwarty i jest dedykowana do osób borykających się z problemami zaburzeń zdrowia psychicznego, ich rodzin i bliskich, tych którzy chcieliby uzyskać informację z obszaru problematyki psychiatrii, jak również do wszystkich osób związanych z psychiatrią zawodowo.


22 września obchodzić będziemy Dzień solidarności z osobami chorującymi psychicznie. Obchodom towarzyszyć będzie cykl imprez zaplanowanych w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie, a także dni otwarte i konferencje w różnorakich instytucjach. Impreza ma charakter otwarty i jest dedykowana do osób borykających się z problemami zaburzeń zdrowia psychicznego, ich rodzin i bliskich, tych którzy chcieliby uzyskać informację z obszaru problematyki psychiatrii, jak również do wszystkich osób związanych z psychiatrią zawodowo.

Celem akcji jest upowszechnianie wiedzy w zakresie zaburzeń psychicznych i możliwości radzenia sobie w sytuacjach trudnych i kryzysowych, promowanie współpracy między jednostkami służącymi osobom chorym psychicznie, tworzenie systemu skutecznego wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich bliskich.

Organizatorzy to: Śląskie Stowarzyszenie „Ad Vitam Dignam” w Katowicach, Centrum Zdrowia Psychicznego Feniks, Ośrodek Terapii i Psychoedukacji KOMPAS w Czeladzi, Centrum Rehabilitacji Społecznej i Poradnictwa Specjalistycznego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Oddział Dzienny Psychiatryczny.

HARMONOGRAM OBCHODÓW „DNI SOLIDARNOŚCI Z OSOBAMI CHORUJĄCYMI PSYCHICZNIE”

1. Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka w Chorzowie w dniu 22 września 2013 r., w godz. 10-18.

2. Dni Otwarte w poszczególnych Ośrodkach:
· 10 września 2013 r. – Centrum Zdrowia Psychicznego Feniks Oddział w Zabrzu (41-800), ul. Grunwaldzka 46, tel. 32 273-32-11
·23 września 2013 r. – Centrum Zdrowia Psychicznego Feniks Oddział w Katowicach (40-832), ul. Witosa 21, tel. 32 209-83-12
· 18 września 2013 r. – Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Oddział Dzienny Psychiatryczny, Ruda Śląska (41-711) ul. Główna 11
· 20 września 2013 r. – Warsztaty Terapii Zajęciowej i Środowiskowy Dom Samopomocy w Katowicach (40-405), ul. Oswobodzenia 92
· 27 września 2013 r. – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Rehabilitacji Społecznej i Poradnictwa Specjalistycznego w Sprawach dot. Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Katowicach (40-061), ul. Kilińskiego 19/1
· 23 września 2013 r. – Środowiskowy Dom Samopomocy „Ostoja”, w Czeladzi (41-253), ul. Sikorskiego 5
· 21 września 2013 r. oraz 23 września 2013 – Ośrodek Terapii i Psychoedukacji „KOMPAS” w Będzinie (42-500), ul Modrzejowska 27 oraz w kilku innych ośrodkach.

3. Konferencja Perspektywy Rozwoju Psychiatrii Środowiskowej w dniu 2 października 2013 r., w godz.10-14 w Sali Sejmu Województwa Śląskiego w Katowicach (40-037) przy ul. Ligonia 46.

4. Konferencja „Choroba Alzheimera – aspekty medyczne, społeczne, rodzinne” w Gliwicach w dniu 9 października 2013 r., w godz. 10-14 w Centrum Edukacyjnym im. Bł. Jana Pawła II w Gliwicach (44-100) przy ul. Jana Pawła II 5a dotycząca problematyki choroby Alzheimera.

Przypominamy także, że Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach, w ramach realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Tarnogórskiego na lata 2013 – 2015 opracowało informator pod tytułem „Gdzie szukać pomocy?”.
Informator dostępny jest w formie multimedialnej. Zawiera dane teleadresowe zakładów opieki zdrowotnej, świadczących usługi z zakresu zdrowotnej opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, do których – po różnorodną pomoc – mogą się zgłaszać osoby uzależnione i ich bliscy, ofiary przemocy, osoby bezdomne, najuboższe i te, które znalazły się w innych trudnych sytuacjach życiowych. Świadczenia zdrowotne w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej na terenie Powiatu Tarnogórskiego udzielane są przez zakłady opieki zdrowotnej, które zawarły stosowną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia – świadczenia te są nieodpłatne.
Niniejszy informator skierowany jest do osób zainteresowanych uzyskaniem informacji i pomocy w obszarze zdrowia psychicznego. Ma służyć szybkiemu wyszukiwaniu potrzebnych informacji
Informator dostępny jest TUTAJ.

Call Now ButtonZadzwoń teraz