Kiedy warto pójść po pomoc do psychologa?

Data publikacji: 2 września 2013
Herb Powiatu Tarnogórskiego

W ramach realizacji działań przewidzianych w Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Tarnogórskiego na lata 2013 – 2015, przyjętego uchwałą nr XXXI/345/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 20 grudnia 2012 roku cyklicznie publikowane będą na stronie internetowej Powiatu Tarnogórskiego oraz w powiatowej gazetce „Z życia powiatu” artykuły, których głównym celem będzie promowanie zdrowia psychicznego, oraz podnoszenie wiedzy i świadomości społecznej w zakresie postrzegania osób z zaburzeniami psychicznymi.

Niniejszym przedstawiamy artykuł pt. Kiedy warto pójść po pomoc do psychologa?


W ramach realizacji działań przewidzianych w Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Tarnogórskiego na lata 2013 – 2015, przyjętego uchwałą nr XXXI/345/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 20 grudnia 2012 roku cyklicznie publikowane będą na stronie internetowej Powiatu Tarnogórskiego oraz w powiatowej gazetce „Z życia powiatu” artykuły, których głównym celem będzie promowanie zdrowia psychicznego, oraz podnoszenie wiedzy i świadomości społecznej w zakresie postrzegania osób z zaburzeniami psychicznymi.

Niniejszym przedstawiamy artykuł pt. Kiedy warto pójść po pomoc do psychologa?

Kiedy warto pójść po pomoc do psychologa?

Kiedy jesteś chory, nawet na pospolitą grypę, wiele codziennych spraw przychodzi z trudem. Często już od samego wstania z łóżka, aż po wieczorne zasypianie. Zazwyczaj wtedy potrzebujesz wsparcia innych osób – kogoś bliskiego, rodziny, ale także lekarza. Podobnie dzieje się, gdy cierpi psychika. Oprócz pomocy rodziny i przyjaciół często potrzebna jest pomoc specjalisty – psychologa. Nawet jeśli nie wiesz, na ile sytuacja jest poważna warto pójść na konsultację psychologiczną. Przedłużające się trudności nie znikają same a często mają tendencję do pogłębiania się. Psycholog na takim spotkaniu wysłucha cię, dopyta o potrzebne informacje i zaproponuje odpowiednią pomoc. Odpowie też nurtujące cię pytania i wątpliwości. Jest na to dużo czasu – konsultacja zazwyczaj trwa 50 minut. Po rozmowie psycholog zaproponuje ci jedną z form pomocy. Czasem potrzebna jest psychoterapia (np. terapia indywidualna, grupowa, rodzinna, małżeńska). Kiedy potrzebne są leki zaleca wizytę u psychiatry. Kiedy sprawa dotyczy dzieci lub problemów osób bliskich, kieruje do odpowiednich poradni (np. poradni psychologiczno-pedagogicznej, ośrodka interwencji kryzysowej).

Jest kilka najczęstszych sytuacji, kiedy warto zgłosić się do psychologa:

Kryzysy życiowe

Każdy z nas miał, ma lub w przyszłości zmierzy się z trudnym okresem w swoim życiu. Czasem wynika to z zdarzeń losowych (np. utrata pracy, choroba, wypadek), czasem wynika z cyklu życia (tak jak przeprowadzka, śmierć kogoś bliskiego). Nawet pozytywne zdarzenia takie jak ślub lub narodziny dziecka są nowym wyzwaniem, które oprócz radości może przynieść obciążenia wynikające z nowej roli w życiu. Często wtedy potrzebujemy, by ktoś był z nami, zrozumiał naszą sytuację i wsparł w radzeniu sobie z nią. Zdarza się jednak, że pomoc bliskich nie wystarczy. Jeżeli trudno ci się odnaleźć w nowej sytuacji lub wrócić do równowagi po traumatycznym zdarzeniu, zauważyłeś, że problem sprawia ci funkcjonowanie w pracy lub w domu, warto pójść po poradę do psychologa.

Stany depresyjne, lękowe, ciągłe napięcie psychiczne

Bywa, że psychika jest osłabiona przez szereg stresujących wydarzeń – obecnych lub takich z przeszłości, nawet z dzieciństwa. Zdarza się wtedy, że kryzys emocjonalny przedłuża się, przygnębienie, lęk, ciągłe napięcie stają się codziennymi towarzyszami. Wiele osób odczuwa to fizycznie jako ezsenność, bóle wywołane stresem, problemy z jedzeniem. Niektóre z nich mają trudność w nawiązaniu satysfakcjonujących relacji z ludźmi. Zazwyczaj wtedy pomocne okazuje się psychoterapia indywidualna lub grupowa, czasem potrzebne są leki przepisane przez psychiatrę.

Obawa o dziecko

Rodzice często zgłaszają się do gabinetu psychologa z powodu troski o swoje dzieci. Powodem są niepokojące zachowania dziecka (np. nie chce chodzić do szkoły, jest agresywne) albo nie dające się medycznie wyjaśnić objawy (bóle brzucha, moczenie w nocy, jąkanie itp.). Zazwyczaj przyczyną są problemy w szkole albo zmiany w rodzinie. Dzieci mają kruchą psychikę i nie są w stanie same sobie pomóc. Po diagnozie dziecka psycholog proponuje konsultacje dla rodziców, wizyty w poradni psychologiczno-pedagogicznej lub terapię rodzinną. Czasem potrzebna jest interwencja w szkole dziecka.


Trudności w rodzinie

Zdarza się, że któryś z domowników ma problemy, które obciążają całą rodzinę. Często dzieje się tak w rodzinach osób uzależnionych lub ciężko chorujących psychicznie. Dzieje się tak również, gdy ktoś w dopuszcza się przemocy fizycznej lub psychicznej. Takich sytuacji nie można lekceważyć – problemy same się nie rozwiążą, nawet jeśli sprawca przemocy czy uzależniony domownik obiecuje po raz kolejny poprawę. Dla rodziny możliwe jest wtedy uzyskanie wsparcia indywidualnego u terapeuty (np. w poradni leczenia uzależnień) lub w grupach samopomocowych czyli takich, w których spotykają się osoby o podobnych problemach. Mogą w ten sposób otrzymać wsparcie emocjonalne a także informacje w jaki sposób radzić sobie z problemami w rodzinie, co można zmienić. W przypadku, gdy sytuacja rodzinna staje się niebezpieczna dla domowników warto zgłosić się do odpowiednich służb (np. policji, ośrodka pomocy społecznej), w tym do ośrodka interwencji kryzysowej. Najważniejsze jest wtedy zapewnienie bezpieczeństwa, a psycholog pomoże również w powrocie do równowagi psychicznej po traumatycznych przejściach. Dla osób uzależnionych istnieje szeroka sieć instytucji leczenia odwykowego. Z kolei osoby stosujące przemoc dowiedzą się jak radzić sobie ze złością na programach korekcyjno-edukacyjnych. Osoby poważnie chorujące psychicznie potrzebują zwykle pomocy psychiatrycznej, często leczenia szpitalnego.

Chęć rozwoju

Wiele osób zgłasza się do psychologa lub psychoterapeuty z chęci zadbania o swój rozwój. Osoby te chcą lepiej poznać siebie, zrozumieć swoje wybory życiowe, przygotować się do kolejnych wyzwań czy planów. Psycholog może wtedy pomóc np. w osiągnięciu kolejnych celów w karierze, lepszym planowaniu czasu czy w poprawie z relacji z ludźmi. Cele, do których ma prowadzić wspólna praca określa osoba, która się zgłasza na psychoterapię. Często psycholodzy prowadzą też warsztaty lub treningi rozwoju (np. trening umiejętności społecznych).

Jeżeli stwierdziłeś, że chiałbyś skorzystać z pomocy psychologa możesz skorzystać np. z adresów zakładów opieki zdrowotnej z terenu Powiatu Tarnogórskiego gdzie taka pomoc jest dostępna:

Judyta Gawęda
Psycholog, psychoterapeuta

Informator – gdzie szukać pomocy

Call Now ButtonZadzwoń teraz