Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych

Data publikacji: 3 września 2013
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach oraz Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Tarnowskich Górach w dniu 21 września br. (sobota) organizuje Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych w Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim (pałac), ul. Parkowa 1, 42-620 Nakło Śląskie, www.cekus.pl.

Celem Forum jest integracja stowarzyszeń, prezentacja ich dorobku, wymiana informacji, kontaktów, nawiązanie współpracy oraz zachęcenie do aktywności społecznej. Myślą przewodnią tegorocznego Forum jest promocja zdrowia i profilaktyka prozdrowotna.


Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach oraz Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Tarnowskich Górach w dniu 21 września br. (sobota) organizuje Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych w Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim (pałac), ul. Parkowa 1, 42-620 Nakło Śląskie, www.cekus.pl.

Celem Forum jest integracja stowarzyszeń, prezentacja ich dorobku, wymiana informacji, kontaktów, nawiązanie współpracy oraz zachęcenie do aktywności społecznej. Myślą przewodnią tegorocznego Forum jest promocja zdrowia i profilaktyka prozdrowotna.

Zapraszamy do czynnego udziału poprzez organizację stoiska z ulotkami, pracami, przygotowanie prezentacji, wystawy promującej Państwa stowarzyszenie, nie tylko związane ze zdrowiem. Czekamy na Państwa propozycję współpracy.
Wszystkie chętne stowarzyszenia, organizacje, instytucje, wolontariuszy prosimy o przesłanie zgłoszenia do dnia 10 września 2013 roku na adres: promocja@tarnogorski.pl lub Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach Wydział Strategii, Promocji i Sportu, ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry lub dostarczenie do ww. wydziału, ul. Sienkiewicza 16, pokój 102.

Szczegółowy plan imprezy zostanie udostępniony na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach z początkiem września.

Call Now ButtonZadzwoń teraz