O bezpieczeństwie

Data publikacji: 23 września 2013
Herb Powiatu Tarnogórskiego

O zrealizowanej „Akcji Jodowej” mającej na celu przygotowanie powiatu tarnogórskiego na wypadek skażenia radiacyjnegow w zakresie dystrybucji tabletek jodku potasu wśród mieszkańców, przyczynach występowania katastrof budowlanych na terenie powiatu oraz o bezpieczeństwie w okresie wakacyjnym rozmawiali 20 września w Starostwie Powiatowym członkowie Powiatowego zespołu Zarządzania Kryzysowego.

O zrealizowanej „Akcji Jodowej” mającej na celu przygotowanie powiatu tarnogórskiego na wypadek skażenia radiacyjnegow w zakresie dystrybucji tabletek jodku potasu wśród mieszkańców, przyczynach występowania katastrof budowlanych na terenie powiatu oraz o bezpieczeństwie w okresie wakacyjnym rozmawiali 20 września w Starostwie Powiatowym członkowie Powiatowego zespołu Zarządzania Kryzysowego.
Przyczyną 99 procent katastrof budowlanych są zaniedbania właściciela polegające na nieutrzymywaniu należytego stanu technicznego budynku. Na szczęście od 2006 roku nie mieliśmy w powiecie żadnej katastrofy budowlanej – poinformowała Irena Hrynkiewicz, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego.
O stanie bezpieczeństwa w okresie wakacyjnych mówili policjanci i strażacy. W okresie lipca i sierpnia odnotowano 44 wypadki drogowe, to o 11 mniej niż w wakacje roku ubiegłego. Śmierć w tych wypadkach poniosła jedna osoba. Odnotowano także 15 zdarzeń drogowych z udziałem osób nietrzeźwych, o trzy więcej niż rok temu. Jednocześnie nie odnotowano żadnego poważnego zagrożenia w rejonie zbiorników wodnych, będących popularnymi miejscami letniego wypoczynku.
W ramach porozumienia z Powiatem Tarnogórskim i Gminą Świerklaniec obejmującego dofinansowanie dodatkowych patroli nad jeziorem Nakło – Chechło odbyło się 200 patroli. W ramach akcji „Bezpieczne Wakacje” służbę pełniło łącznie 2 760 patroli. Wykryto 5 przestępstw narkotykowych z udziałem nieletnich oraz cztery ucieczki nieletnich z domu.
W roku 2014 zaplanowano dodatkowe patrole nie tylko nad jeziorem Chechło – Nakło ale także nad zbiornikiem w Kaletach – Zielonej, gdzie infrastruktura wypoczynkowa rozwija się bardzo dynamicznie ściągając coraz więcej turystów. – W przyszłorocznym budżecie zaplanowano już na ten cel środki finansowe – poinformował prowadzący posiedzenie wicestarosta Andrzej Elwart.
W budżecie na rok 2014 przewidziano odpowiednio: 15 tys. zł na patrole nad Zalewem Nakło – Chechło i 2 tys. na patrole nad zbiornikiem w Zielonej.
Andrzej Wystalski, komendant powiatowej policji, podkreślił ponadto, że zmalała ilość przestępstw kryminalnych w rejonach zlikwidowanych posterunków.
W pierwszym półroczu ubiegłego roku w Świerklańcu odnotowaliśmy 76 zdarzeń kryminalnych, natomiast w pierwszym półroczu tego roku było ich tylko 27. Podobnie rzecz ma się w Miasteczku Śląskim, gdzie ilość przestępstw spadła z 32 do 24. Potwierdziła się więc nasza teoria, że ważna jest ilość policjantów terenie, a nie budynek posterunku – powiedział komendant.
Zmalała z 99 do 90 także liczba przestępstw odnotowanych w Starych Tarnowicach.

Call Now ButtonZadzwoń teraz