Bezpieczeństwo – wielorakie perspektywy

Data publikacji: 25 września 2013
Herb Powiatu Tarnogórskiego

O kryzysach, zagrożeniach, samoświadomości, potrzebach społecznych i bezpieczeństwie widzianym w wielorakich perspektyw dyskutują od dziś do piątku uczestnicy VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo – wielorakie perspektywy”, która odbywa się a tarnogórskim Hotelu na Podzamczu.

O kryzysach, zagrożeniach, samoświadomości, potrzebach społecznych i bezpieczeństwie widzianym w wielorakich perspektyw dyskutują od dziś do piątku uczestnicy VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo – wielorakie perspektywy”, która odbywa się a tarnogórskim Hotelu na Podzamczu.
Celem spotkania jest wymiana myśli, doświadczeń oraz prezentacja wyników badań dotyczących funkcjonowania człowieka, społeczeństwa oraz państwa. Rozważania obejmują sześć obszarów tematycznych: etyczno – teologiczny wymiar bezpieczeństwa, bezpieczeństwo w ujęciu norm prawnych, pedagogiczne aspekty bezpieczeństwa, psychologiczne ujęcie bezpieczeństwa, socjologiczne problemy bezpieczeństwa oraz przestępczość zorganizowana jako współczesne zagrożenie bezpieczeństwa.
Konferencja adresowana jest do przedstawicieli środowiska nauki, biznesu i administracji, nauczycieli wszystkich szczebli kształcenia, pracowników instytucji państwowych i samorządowych, osób związanych z wielowymiarowym bezpieczeństwem , a także firm zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa od strony teoretycznej i praktycznej, zarówno w aspekcie historycznym, jak i współczesnym
Organizatorem konferencji jest Wyższa Szkoła bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu. Temat przewodni spotkania to: „Człowiek – Społeczeństwo – Państwo w sytuacjach kryzysu”. Honorowym patronatem przedsięwzięcie objęła starosta Lucyna Ekkert.

Call Now ButtonZadzwoń teraz