Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych

Data publikacji: 25 września 2013
Herb Powiatu Tarnogórskiego

O dofinansowanie dwóch inwestycji drogowych starał będzie się powiat tarnogórski w ramach Narodowego programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Pierwsza z nich to remont ulicy Wyszyńskiego w Tarnowskich Górach na odcinku od Obwodnicy do Ronda „Solidarności”. Wnioskowana kwota to 517 076 zł. Tyle samo wynieść ma wkład władny do wartej w sumie 1 034 153 zł inwestycji. Druga z dróg do ulica Mickiewicza w Wieszowie, w gminie Zbrosławice. W tym przypadku powiat ubiega się również o kwotę stanowiącą połowę wartości zadania – 389 536 zł. Całkowity koszt remontu to 779 073 zł.

O dofinansowanie dwóch inwestycji drogowych starał będzie się powiat tarnogórski w ramach Narodowego programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Pierwsza z nich to remont ulicy Wyszyńskiego w Tarnowskich Górach na odcinku od Obwodnicy do Ronda „Solidarności”. Wnioskowana kwota to 517 076 zł. Tyle samo wynieść ma wkład władny do wartej w sumie 1 034 153 zł inwestycji. Druga z dróg do ulica Mickiewicza w Wieszowie, w gminie Zbrosławice. W tym przypadku powiat ubiega się również o kwotę stanowiącą połowę wartości zadania – 389 536 zł. Całkowity koszt remontu to 779 073 zł. Wnioski o dofinansowanie złożone zostać muszą do 30 września br. W przypadku przyznania nam środków realizacja obydwu przedsięwzięć nastąpi w 2014 roku.
Jednocześnie radni Rady Powiatu w Tarnowskich górach podjęli wczoraj uchwałę dotyczącą udzielenia pomocy finansowej Gminie Tworóg za realizację zadania po nazwą „Remont dróg gminnych ul. Ciołkowskiego i ul. Mieszka I w Hanusku Gmina Tworóg” w ramach wyżej wymienionego programu.

Zadzwoń teraz